Tarkka taloudenpito on tärkeää

Tulevissa kunnallisvaaleissa valitaan jälleen uudet kaupunginvaltutetut. Vaalikampanja on vaihe, jossa pyrkimys päästä valtaan on suuri. Puolueet ja ehdokkaat yrittävät parhaansa mukaan kaupata itseänsä äänestäjille. Miksi juuri minut pitäisi valita? Mikä muuttuu paremmaksi, jos minut valitaan? Tällaisiin kysymyksiin halutaan antaa uskottavalta kuulostava vastaus.

Vaalikampanjaan kuuluvat eräänä osana vaalilupaukset. Vaikka vaalilupausten uskottavuus ei ole kaikkein parhaasta päästä, niin niillä on merkityksensä. Erityisenä vaarana on, että luvataan liikoja. Puhutaan ns. ihmisten korvasyyhyyn. Vaalilupuheilla kukin ehdokas pyrkii antamaan kuvan siitä, että hän pystyy antamaan äänestäjille enemmän kuin muut ehdokkaat.

Tosiasia on kuitenkin se, että vaalien jälkeen samat taloudelliset reunaehdot kohtaavat valtuutettuja riippumatta siitä, keitä valitaan. Hyvä elinkeino- ja työllisyyspolitiikka voivat pitkällä aikavälilä ja terveellä tavalla lisätä kaupungin käytettävissä olevia varoja. Veroasteen nosto sekä erilaisten maksujen korottaminen on myös tapa saada lisärahoitusta, mutta siinä käydään toisen kukkarolla, mikä heikentää kaupunkilaisten henkilökohtaista taloutta. Lainanotto on kolmas vaihtoehto, mutta sen ongelma liittyy tulevaisuuteen. Lainanotto vähentää tulevaisuudessa käytettävissämme olevaa varallisuutta. Sen tähden lainanotto on hyvä väline lähinnä vain kannattaville investoinneille.

Jos tulen uudelleen valituksi kaupunginvaltuustoon, pyrin osaltani pitämään huolta kaupungin taloudenpidosta. Me emme varmasti voi tietää, miten eurolle ja velkakriisissä oleville EU-maille tai edes koko EU:lle käy. Mutta sen me voimme tietää, että Helsingin ja helsinkiläisten asema on mahdollisissa tulevissa myllerryksissäkin parempi, jos velkaantumisasteemme ei ole korkea. Siksi on helsinkiläisten etu huolehtia hyvästä kaupungin taloudenpidosta.

Tämän johdosta tarkastelin tällä valtuustokaudella paljon puhuttanutta Guggenheim -hankettakin nimenomaan taloudellisesta lähtökohdasta. Koska taloudelliset laskelmat eivät osoittaneet sitä kannattavaksi, vastustin hanketta.