Ehdotus Helsingin Bussiliikenne Oy:n ongelmien ratkaisemiseksi

Ehdotan harkittavaksi seuraavankaltaista ratkaisua: Helsingin Bussiliikenne Oy liitetään osaksi HKL:ää. Osa Helsingin sisäisestä liikenteestä irrotetaan kilpailutuksesta ja hoidetaan oman yhtiön toimesta. Samalla oma yhtiö vetäytyy kilpailutuksista, jotta poistuu se kestämätön tilanne, että kilpailutuksessa yksi yhtiö saa julkista rahoitusta epäterveellä tavalla. Sitten annetaan yksityisten yhtiöiden ja HKL:n alaisen bussiliikenneyhtiön kilpailla siinä, kumpi hoitaa halvemmalla (ja paremmin) liikennettä. Jos Helsingin oma yhtiö pystyy parempaan kustannustehokkuuteen kuin yksityiset yhtiöt, lisätään omalta yhtiöltä tilattavaa liikennettä. Jos yksityiset yhtiöt tekevät sen halvemmalla, niin lisätään kilpailutukseen annettavaa osuutta. Näin pystyisimme käsittääkseni turvallisella tavalla säilyttämään omaa liikennettä eikä toteutuisi esitetty pelko, että ulkomaiset toimijat valtaavat markkinat ja sitten kohottavat hinnat pilviin. Samalla oma bussiliikenneyhtiö saisi terveesti kasvaa tai supistua sen mukaan, millaiseen kustannustehokkuuteen se pääsee.

Ehdotuksen taustat ja perustelut löytyvät löytyvät tarkemmin blogistani.