Budjettipuheenvuoroni Helsingin kaupunginvaltuustossa 14.11.2012

TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

– Ryhmäpuheenvuoro, Mika Ebeling

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Tänään olemme päättämässä kaupungin tuloveroprosentiksi 18,5 %. Päätös on perusteltu kaupungin taloudellisen tilanteen kannalta. Pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että emme liian helposti sopeutuisi siihen, että veroprosenttimme nousee. Jos veroprosenttia joudutaan valtuustokautena nostamaan, valtuuston tulisi kokea se tietynasteisena epäonnistumisena.

Olkoon tämä kannustamassa uutta kaupunginvaltuustoa nykyistä kaupunginvaltuustoa parempaan suoritukseen. On uskallettava kysyä, mitkä ovat palveluja, joiden hyvä hoitaminen on kunnia-asiamme vaikka veroa korottaen ja mitkä eivät tällaisia ole. Kaupungin kaikilla tasoilla on päästävä todelliseen ja järkevään tehokkuuden parantamiseen. Ja jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä, totean, että tällä en tarkoita esim. vanhusten ruokapalvelujen toteuttamista sellaisella nopeudella, että unohdetaan palveltavan lähimmäisen arvo. Säästöjä on tehtävä, mutta ei inhimillisyyden kustannuksella.

On hyödynnettävä uutta informaatioteknologiaa mahdollisuuden mukaan. Pidän tärkeänä, että kaupungin työntekijöitä kannustetaan löytämään keinoja työnsä tehostamiseen.

On myös syytä olla ennakkoluuloton palvelujen tuottajan suhteen. Periaatteessa kai kaupungin pitäisi pystyä tuottamaan palveluja yksityisiä halvemmalla, koska kaupungin ei tarvitse palveluja itselleen tuottaessa tehdä voittoa, joka jaettaisiin osakkeenomistajille. Jostakin syystä tämä ei kuitenkaan käytännössä näytä aina toimivan. Mielestäni tällaisissa tilanteissa tulee syyt selvittää ja mahdollisuuksien mukaan korjata. Leväperäisyyttä ei tämän asian suhteen tule sallia.

Palvelualoitteen käyttöönotto voisi olla yksi tapa skarpata meitä kuntasektorilla.

Olen aiemmin korostanut sitä, miten tärkeää on pitää hyvää huolta Helsingin budjettitasapainosta, kun monet Euroopan maat ovat ylivelkaantuneet. Me emme tiedä, mitä Euroopan talousmyllerryksestä tulee, mutta siitä voimme olla vakuuttuneita, että Helsingin ja helsinkiläisten asema on parempi, jos meillä ei ole paljoa velkaa. Kyse on vähän samanlaisesta asiasta kuin jos veneellä saattaisimme joutua koskeen, mutta emme olisi siitä varmoja. Ei haittaa mitään, jos veneessä ei olisi paljon vettä ja koskea ei tulisikaan. Mutta haittaa kovasti, jos veneemme ui syvällä ja joudumme koskeen.

Kaupungin taloudellista tilaa tekee haasteelliseksi se, miten muutaman vuosikymmenen aikana huoltosuhde tulee radikaalisti heikkenemään vanhusväestön lisääntyessä. Tämän johdosta kaupungin tulee kerätä voimavarojansa tämän haasteen kohtaamiseen ja varoa tarpeettomia menolisäyksiä.

Kaupungin merkittävä ongelma on se, että osataan kyllä laatia hyviä papereita, mutta toteutus jää usein ontumaan. Niinpä vuosittaiset merkittävät budjettiylitykset erityisesti sosiaali- ja terveyshuollosta ovat vakava huolenaihe. Onko kyse siitä, että kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto eivät ota tosissaan kaupungin talousarviota, vai onko kyse siitä, että menokuria yritetään aikaansaada alibudjetoimalla kyseiset hallinnon alat? Jotain vikaa hallinnossa vaikuttaa tältä osin olevan.

Asuntopolitiikalle on tuntunut vuosien saatossa käyvän usein vastaavalla tavalla: hyviä tavoitteita paperilla, mutta käytännössä niiden toteutumisesta jäätiin kauas.

Arvoisa puheenjohtaja. Yhteiskuntataloudellisesti edullisinta olisi laskea joukkoliikenteen tariffia siten, että alennus olisi 50-60 % tuotantokustannuksista. Tämän johdosta joukkoliikenteen lippujen hintoja tulisi pitkällä aikavälillä pyrkiä alentamaan ehkä 20 % nykytasosta. Yksi maltillinen tapa edetä tähän suuntaan olisi taloustilanteen helpottaessa pidättäytyä lippujen hintojen korotuksista ja näinä vaikeampinakin aikoina tyytyä ainoastaan sellaisiin korotuksiin, jotka pitävät subventioasteen ennallaan.

Kaupunginjohtajan budjettiehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka tuovat lisäkustannuksia. Kahteen näistä kohdista haluan puuttua.

Ensin pienempään niistä: Kaupunginhallitusryhmät päättivät ehdottaa sitä, että luottamushenkilöpalkkioihin ja kulukorvauksiin tehdään 20 % korotus ja valtuustoryhmien avustusta korotetaan merkittävästi.

Kuten valtuutettu Rauhamäki totesi, kaupungin velka on tämän valtuuston aikana kasvanut merkittävästi. Moni meistä jatkaa seuraavassakin valtuustossa. Olisi mielestäni ollut perusteltua pidättäytyä näistä korotuksista ja siten osallistua taloustalkoisiin.

Neuvotteluissa tehtiin toinen edellistä merkittävämpi päätös.

Neuvotteluissa sovittiin, että terveyskeskusmaksu poistuu helsinkiläisiltä vuoden 2013 alussa.

On esitetty, että näin ihmiset saadaan aiemmin huomaamaan sairautensa ja näin sairaudet saadaan paremmin hoidettua. Jos tämä on totta, niin tämä on hyvin painava argumentti, joka reilusti kyllä ylittää saamatta jäävät maksut.

Kuitenkin on olemassa merkittäviä perusteita, miksi terveyskeskusmaksu tulisi säilyttää.

  1. Kun kaupunki järjestää kalliita palveluja, on perusteltua periä pientä maksua, ettei kalliita palveluja käytetä tarpeettomasti.
  2. Maksusta luopuminen saattaa pidentää jonotusaikoja, jolloin joidenkin sairauksien toteaminen voi tarpeettomasti myöhästyä tämän päätöksen seurauksena.
  3. Ihmiset yleensä arvostavat paremmin sellaista, josta ovat edes hiukan maksaneet.

Käsittääkseni tavalliset ihmiset ymmärtävät nämä näkökohdat usein meitä poliitikkoja paremmin.

Myönnän avoimesti, että saatan olla väärässä epäilysteni suhteen ja hyväksyn sen, että enemmistö valtuustosta kannattaa terveyskeskusmaksun poistamista.

Pidän kuitenkin tarpeellisena, että muutoksen vaikutusta seurataan ja siten aikanaan todetaan, tuleeko nyt tehtävä päätös olemaan hyvä vai huono. Koska muutoksen vaikutukset tulevat näkyviin ajan kanssa, tulee asian selvittämiselle antaa tarpeellinen aika.

Siksi teen seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 kaupunginvaltuusto edellyttää, että terveyskeskusmaksun poistumisen vaikutuksia sairauksien varhaiseen havaitsemiseen, palvelujen mahdolliseen liialliseen käyttöön ja jonotusaikoihin selvitetään. Selvitys tulee tehdä niin, että se on käytettävissä vuoden 2015 budjettia laadittaessa.

Kannatan valtuutettu Valppaan ja valtuutettu Kolben ponsia.