Helsingin taloudessa tarvitaan kurinalaisuutta – tiivistelmä budjettipuheenvuorostani 14.11.2012

Pitämässäni Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa 14.11. Helsingin kaupungin budjetista 2013 kiinnitin huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 1. Vaikka tuloveroprosentin säilyttäminen 18,5 % on tässä taloustilanteessa perusteltu, emme saa liian helposti sopeutua siihen, että veroprosenttimme nousee.
 2. Kaikilla kaupungin tasoilla on päästävä todelliseen ja järkevään tehokkuuden parantamiseen. Tämä ei saa tapahtua inhimillisyyden kustannuksella.
 3. On hyödynnettävä uutta informaatioteknologiaa mahdollisuuksien mukaan ja työntekijöitä on kannustettava työn tehostamiseen.
 4. On myös syytä olla ennakkoluuloton palvelujen tuottajan suhteen.
 5. Palvelualoitteen käyttöönotto voisi olla yksi vaihtoehto.
 6. Me emme tiedä, mitä Euroopan talousmyllerryksestä tulee, mutta siitä voimme olla vakuuttuneita, että Helsingin ja helsinkiläisten asema on parempi, jos meillä ei ole paljoa velkaa.
 7. Kaupungin taloudellista tilaa tekee haasteelliseksi se, miten muutaman vuosikymmenen aikana huoltosuhde tulee radikaalisti heikkenemään vanhusväestön lisääntyessä.
 8. Vuosittaiset merkittävät budjettiylitykset erityisesti sosiaali- ja terveyshuollosta ovat vakava huolenaihe.
 9. Yhteiskuntataloudellisesti edullisinta olisi laskea joukkoliikenteen tariffia siten, että alennus olisi 50-60 % tuotantokustannuksista. Tämän johdosta joukkoliikenteen lippujen hintoja tulisi pitkällä aikavälillä pyrkiä alentamaan ehkä 20 % nykytasosta.
 10. Kaupunginhallitusryhmät päättivät ehdottaa sitä, että luottamushenkilöpalkkioihin ja kulukorvauksiin tehdään 20 % korotus ja valtuustoryhmien avustusta korotetaan merkittävästi. Olisi mielestäni ollut perusteltua pidättäytyä näistä korotuksista ja siten osallistua taloustalkoisiin.
 11. Neuvotteluissa sovittiin, että terveyskeskusmaksu poistuu helsinkiläisiltä vuoden 2013 alussa. Tämän vaikutuksia tulee seurata. Teinkin seuraavan toivomusponnen: ”Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 kaupunginvaltuusto edellyttää, että terveyskeskusmaksun poistumisen vaikutuksia sairauksien varhaiseen havaitsemiseen, palvelujen mahdolliseen liialliseen käyttöön ja jonotusaikoihin selvitetään. Selvitys tulee tehdä niin, että se on käytettävissä vuoden 2015 budjettia laadittaessa.”

Koko budjettipuheenvuoroni löytyy ”kannanotot kohdasta”.