HELSINGIN LUOTTAMUSPAIKKANEUVOTTELUT EIVÄT OLLEET KUNNIAKSI DEMOKRATIALLE

LEHDISTÖTIEDOTE 3.12.2012

HELSINGIN LUOTTAMUSPAIKKANEUVOTTELUT EIVÄT OLLEET KUNNIAKSI DEMOKRATIALLE

Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä pitää tärkeänä sitä, että kansalaisten vaaleissa ilmaisemaa tahtoa kunnioitetaan. Mielestämme seuraavia periaatteita olisi tullut noudattaa:

1. Jokainen ihminen on tasa-arvoinen ja hänellä tulee olla yhtä suuri oikeus valtaan.

2. Jokaisen ihmisen ääni on yhtä arvokas.

3. Jokaisen ihmisen vaaleissa antama mandaatti valtansa käyttämiseen on yhtä suuri riippumatta siitä, mitä puoluetta hän on äänestänyt.

4. Vaalien tulos kertoo kansan antaman vallan. Vaalien jälkeisten neuvotteluiden ei tulisi pyrkiä muuttamaan niitä valtasuhteita, jotka kansa on vaaleissa antanut. Se on nimittäin tietynlaista vaalituloksen vääristämistä.

Tämänkertaiset neuvottelut eivät kuitenkaan noudattaneet näitä periaatteita, koska kolme suurinta puoluetta ei kannattanut pisteytysjärjestelmää, joka olisi johtanut tasa-arvoisempaan tulokseen eivätkä muutenkaan pitäneet huolta kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä pitää vääränä sitä, että Helsingin isoimmat puolueet eivät kunnioita kansan ilmaisemaa tahtoa, vaan käyvät vaalien jälkeisissä neuvotteluissa ikään kuin toiset vaalit, jossa kahmivat itselleen lisää valtaa pienempien puolueiden kustannuksella.

Kristillisdemokraatit saivat neuvotteluissa kolme lautakuntapaikkaa:
Tarkastuslautakunta Sari Mäkimattila
Varhaiskasvatuslautakunta Mika Ebeling
Teknisen palvelun lautakunta Tuulikki Vuorinen

sekä kaksi jaosto-paikkaa:
1. SOTE-jaosto Heini Röyskö
3. SOTE-jaosto Hanna-Kaisa Simojoki

sekä joukon muita paikkoja.

Lisätiedot: Valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling, 050 – 357 3824