Puheenvuoroni demokratian toteutumisesta luottamuspaikkaneuvotteluissa

– Kaupunginvaltuusto 16.1.2013

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut, tiedotusvälineiden edustajat ja kansalaiset!

Moni sanoo olevansa huolissaan matalasta äänestysprosentista. On sanottu, että kansa ei arvosta demokratiaa. Tälle on esitetty monia selityksiä, mutta yksi yleinen selitys on se, että kansa ei luota poliitikkoihin. Monen mielestä poliitikot ovat itsekkäitä ja ajavat vain omaa etuaan välittämättä kansasta ja sen tahdosta.

Vaalit ovat edustuksellisen demokratian perusta. Jokainen ihminen on tasa-arvoinen ja niinpä jokaisella ihmisellä on vaaleissa yhtä paljon valtaa. Vaaleissa kansalaiset äänestävät tahtonsa mukaisesti. Vaalitulos ilmaisee kansan tahdon. Siksi siinä annetut valtasuhteet ovat kansan antamia ja niiden kunnioittaminen on kansan kunnioittamista. Pyrkimys muuttaa kansan antamia valtasuhteita on siten kansan ja demokratian ylenkatsomista.

Tämänkertaisten luottamuspaikkaneuvotteluiden aluksi yhteisesti todettiin: ”Neuvotteluissa pyritään kunnioittamaan käytyjen vaalien tulosta”. Neuvotteluissa suuret puolueet toimivat kuitenkin vastoin näitä kauniita sanoja. Tämä ei nähdäkseni voi mitenkään olla vahinko, sillä ensiksi suuret puolueet torjuivat pienten ja keskisuurten puolueiden ehdottaman pisteytysjärjestelmän käyttämisen. Pisteytysjärjestelmähän tekisi luottamuspaikkaneuvotteluista ja vallanjaosta läpinäkyvää. Miksi tällaista järjestelmää vastustaisi, jos demokratiaa ja kansaa oikeasti kunnioittaisi?

Itse neuvotteluissa kansan antamia valtasuhteita muutettiin käyttämällä kolmea mekanismia: Ensiksikin vallankäytön ydin on kaupunginhallitus. Sen suhteen varsinkin Kokoomus mielestäni häikäilemättömästi kampesi erilaista tulosta kuin mikä oli vaalituloksen mukainen. Toiseksi, suurimmat puolueet ottivat yliedustuksen tärkeimmistä lautakunnista jättäen pienemmille enemmän vähempiarvoisia lautakuntapaikkoja. Kolmanneksi, suurimmat puolueet ottivat merkittävän yliedustuksen puheenjohtajuuksista.

Mielestäni selkeä pohjanoteeraus oli se, kun neuvottelujen vetäjä uhkasi, että mikäli Kristillisdemokraatit pyrkivät käyttämään kansan heille antamaa valtaa vaikuttaakseen kaupunginhallituksen kokoonpanoon, niin Kristillisdemokraateilta viedään kaikki neuvoteltavat luottamuspaikat.

Arvoisat puheenjohtaja, tein pienten ja keskisuurten puolueiden edustajien avustuksella ehdotuksen pisteytysjärjestelmäksi. Se osoittaa selvästi, miten pienet ja keskisuuret puolueet kärsivät näissä neuvotteluissa selkeästi isojen puolueiden epädemokraattisesta toiminnasta. Toivon, että ennen seuraavia vaaleja pienet ja keskisuuret puolueet sopivat liittoutuvansa luottamuspaikkaneuvotteluissa puolustaakseen äänestäjiensä oikeuksia ja demokratiaa.