Puheenvuoroni metropoliselvityksen yhteydessä

Arvoisa puheenjohtaja,

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä näkee tärkeäksi sen, että hallintoa tarkastellaan aika ajoin. Liikkumisen ja tietoliikenteen kehittyminen johtaa siihen, että vanhat ratkaisut eivät välttämättä ole enää parhaita mahdollisia ratkaisuja tälle ajalle.

Kuntarakenteella ei ole mitään itseisarvoa. Kuntarakenne tulee määrittää sellaiseksi, mikä parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaa ihmisten palvelujen hyvän hoitamisen. Luontevana kuntarakenteen kokona voidaan nähdä yhtenäistä työssäkäyntialuetta. Tämän prosessin tärkein kysymys on se, yhdistetäänkö Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsinkiin vai ei. Voimme ottaa oppia historiasta. Historian aikana Helsinkiin on tehty monia liitoksia ja näin jälkikäteen tarkasteltuna mitään niistä ei ole pidetty virheenä.

Erillisen metropolihallinnon rakentaminen sisältää monia vaaroja. Byrokratia helposti lisääntyy, päätöksentekoon tulee uusia rajapintoja ja tehokkuus voi laskea. ”Keep it simple” on hyvä yleisperiaate myös poliittisen päätöksenteon osalta.

Pidämme tärkeänä, että tämä prosessi ei johda näennäisratkaisuihin. Näennäisratkaisuihin voidaan päätyä, jos ei kyetä saamaan hyvää ratkaisua, mutta yritetään kuitenkin tehdä jotakin, joka näyttäisi aikaansaannokselta.

Arvoisa puheenjohtaja, metropoliselvityksen selvityshenkilöt ovat tehneet hyvää työtä. Uskon, että he tietävät parhaan vaihtoehdon itsekin ja toivon heille rohkeutta pyrkiä parhaaseen vaihtoehtoon.

Valtuutettu Männistön käyttämä Kokoomuksen puheenvuoro oli mielestäni hyvin perusteltu ja kuvaa varsin hyvin omaakin ajatteluani.