Puheenvuoroni koskien Vuosaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmaa

– kaupunginvaltuusto 27.3.2013

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Kaupungin talous on tiukoilla, mutta monet kohteet tarvitsevat perusparannusta. Vuosaaren ala-aste on yksi näistä kohteista. Koska rahaa on vähän, mutta tarpeita paljon, meidän tulee käyttää rahoja kustannustehokkaasti. Meillä ei ole varaa olla välinpitämättömiä korjausrakentamisen onnistumisen suhteen.

Korjausrakentaminen on tehtävä tunnollisesti ja sitä on valvottava asiallisesti. Tässä ei kuitenkaan ole kaikki, mitä voimme tehdä. Vaikka itse korjausrakentaminen onnistuisikin hyvin, voidaan rakennuksen ylläpidossa tehdä laiminlyöntejä, jotka heikentävät sisäilman laatua tai pitkällä aikavälillä itse rakennuksen kuntoa.

Pidän tärkeänä, että asianomaiset lautakunnat, kaupunginhallitus ja virkamiehet kiinnittävät näihin asioihin aiempaa enemmän huomiota.

Tällaisissa hankkeissa käsitellään usein myös rakennussuojelua. En vastusta rakennussuojelua, mutta mielestäni on tärkeää ymmärtää, että ihmisten suojelu on tärkeämpää kuin rakennussuojelu. Nämä koulurakennukset ovat ensisijaisesti olemassa sen tähden, että tämän ajan oppilaat voisivat käydä koulunsa terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä, eivät siksi, että 100 vuoden päästä joku näkisi, millainen koulu Vuosaaressa rakennettiin 1900-luvulla.

Minusta näyttää ongelmalliselta, että Museovirastolla on lakiin perustuvia oikeuksia määrittää sitä, mitä on suojeltava, mutta heillä ei ole merkittävää taloudellista vastuuta niistä kustannuksista, joita päätösten johdosta syntyy. Jos kaupungin hallintokunnat yleisestikin vapautettaisiin päätöstensä taloudellisista vastuista, niin sellaisen kaupungin taloutta taitaisi kyllä olla varsin mahdotonta hallita.