KD:n ryhmäpuheenvuoro metropolialueen esiselvityksestä annettavasta lausunnosta

LÄHETEKESKUSTELU METROPOLIALUEEN ESISELVITYKSESTÄ ANNETTAVASTA LAUSUNNOSTA
– Mika Ebeling 24.4.2013

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Metropolialueen esiselvityksen valmistuttua ja selvitysmiesten suosituksen tultua julki olemme siirtyneet uuteen vaiheeseen pääkaupunkiseudun tulevan hallinnon valmistelussa.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että pääkaupunkiseudulle saadaan hallinto, joka mahdollisimman hyvin mahdollistaisi alueen yhtenäisen suunnittelun ja palvelujen järjestämisen kustannustehokkaasti. Tässä lähipalvelujen turvaaminen on tärkeä kysymys.

Selvitysmiehet ovat ehdottaneet vaihtoehtoa 2: Vahvat peruskunnat ja vaaleilla valittu metropolihallinto. Tämän vaihtoehdon etuna nykytilanteeseen on se, että vihdoinkin pääkaupunkiseudulle saataisiin demokraattinen elin, joka vastaisi alueen yhteisten asioiden hoitamisesta. Nykyinen hajanainen sopimusjärjestelmä selkiytyisi.

Ehdotuksen haittapuolena on se, että kolmannen hallintoportaan luominen voisi helposti johtaa lisääntyvään byrokratiaan ja kustannusten kasvuun. Vaarana on edelleen, että metropolivaltuustosta tulisi eri kuntien taistelukenttä sen sijaan, että sen huomio kohdistuisi ensisijaisesti palvelujen hyvään järjestämiseen.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on kuitenkin sitä mieltä, että Helsingin ei ole syytä kaataa metropolihallintoa, jos parempaan ratkaisuun ei päästä. Mikäli metropolihallintoon mennään, on kuitenkin sovittava siitä, että uutta järjestelmää on arvioitava kohtuullisen ajan kuluttua kriittisesti ja katsottava, onko se saavuttanut tavoitteensa. Mikäli tavoitteita ei saavuteta, pitää miettiä muita vaihtoehtoja.

Selvitysmiesten esitykseen sisältyy ajatus Helsingin ja Sipoon liittämisestä yhteen. Ajatus ei ole kyllä ollut Helsingissä ensimmäisenä mielessä, mutta kyllä se mahdollinen on. Mikäli sen sijaan Keski-Uudenmaan kuntien ajatus laajasta kuntaliitosta toteutuu, niin sen seurauksena Helsinki ja Vantaa voisivat kumpikin jäädä alkuvaiheessa ilman kumppania, mikä voisi johtaa niiden yhteen liittämiseen. Ei hullumpi vaihtoehto sekään.

Tätä viimeksi mainittua vaihtoehtoa silmällä pitäen ja muutenkin kaupunkilaisten asioita hyvin hoitaaksemme, meidän tulee päästä kaupungin palvelujen järjestämisessä suurempaan kustannustehokkuuteen kuin nyt on asianlaita. Silloin Helsinki näyttäisi houkuttelevammalta kumppanilta Vantaan kannalta. Juuri hyväksytty kaupungin strategia antaa tähän joitakin eväitä.

Mikäli Suomessa ei olisi mitään ennalta olevia kunnallisia hallintorakenteita, niin olisi varsin oletettavaa, että Suomen pääkaupungin raja määriteltäisiin siten, että siihen kuuluisi se yhtenäinen kaupunkiseutu, jonka Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen muodostavat. Tällainen kaupunki olisi luultavasti halvempi hallinnoida kuin kuntien ja metropolihallinnon yhdistelmä. Metropolialueen selvitysmiesten esitys tarkoittanee kuitenkin sitä, ettei tähän lyhyellä aikavälillä mennä. Näin taitaa olla, vaikka Helsingin kaupunkiseudun kasvaessa siihen tehdyt aiemmat alueliitokset ovat kerta toisensa jälkeen osoittautuneet oikeiksi. Vain viimeisestä liitoksesta on niin vähän aikaa, ettei sen suhteen vielä voida puhua historian todistuksesta.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että mikäli metropolihallinto toteutuu, sen toimivalta määritellään selkeästi ja tarkasti. On tärkeää, ettei päätöksenteko kärsi toimivaltaristiriidoista ja toisaalta on tärkeää, että jokaisella kansalaisten kannalta tärkeällä asialla on selkeä vastuutaho, jolla on sekä vastuu asioiden hyvästä hoitamisesta että toimivalta ja tarvittavat resurssit tehtävänsä hoitamiseksi. Edelleen on tärkeää, että metropolivaltuuston alueellinen edustavuus turvataan.

Edelleen Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä pitää mahdollisena, että maakuntavaltuusto voisi ensi vaiheessa toimia metropolivaltuustona, jolloin asia voitaisiin saada nopeasti liikkeelle. Maakuntavaltuuston jälkeen on kuitenkin syytä valita metropolivaltuusto vaaleilla, sillä muuten on suuri vaara, että metropolihallinto ei saa riittävää mandaattia tehtävänsä hoitamiseksi. Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmän mielestä pääkaupunkiseudun hallinnon järjestämisessä ei saada tyytyä näennäisratkaisuihin, koska silloin saataisiin pääosin metropolihallinnon haitat ilman sen hyötyjä.

Lopuksi Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä haluaa muistuttaa, että mikään hallintomalli ei automaattisesti takaa hyvää hallintoa. Hyvä hallintomalli on kuitenkin tärkeä, koska se helpottaa hyvien päätösten tekemistä.