Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti 2013

ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVÄN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN SEURANTARAPORTTI 2013
– puheenvuoroni kaupunginvaltuustossa 15.5.2013

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut.

Ensiksi haluan kiinnittää huomion yhteen esityslistan kohtaan, joka toivottavasti on vain lapsus. Kohdassa 14 todetaan ”Väestöennusteen toteuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä Helsingin alueelta tulee löytää asuntorakentamisen mahdollisuuksia noin 18 miljoonaa kerrosneliömetriä, joka vastaa noin 190 000 uutta asuntoa.”

Ei Helsingin tehtävä ole toteuttaa väestöennustetta, mutta sen toteutumiseen tulee toki olla valmis. Helsingin tehtävä on järjestää tarvittava määrä asuntoja niitä tarvitseville, oli asuntoa Helsingistä etsivien määrä väestöennusteen mukainen, sitä suurempi tai pienempi.

Mutta sitten raportin pääasiaan: Vuoden 2012 asuntotuotannon määrään voimme olla tyytyväisiä. Valitettavasti vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä vuositaso ei näytä muodostuvan pysyväksi, vaan määrä uhkaa vähentyä tulevaisuudessa. Tähän ei saa alistua, vaan tuotannon tason tavoitetasosta tulee pitää kiinni. Siksi Asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän tulevaan ehdotukseen tulee suhtautua riittävällä kunnioituksella, kuten myös muihin esityslistassa mainittuihin valmisteltaviin selvityksiin.

Meillä on asuntotuotannossa yhä vakavia haasteita, mutta haluan kuitenkin todeta, että mielestäni monia asioita tehdään nyt asuntotuotannon edistämiseksi varsin hyvin. Toivon tämän rohkaisevan kaikkia asianosaisia ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.