Kaarelan jäähalli tulee – läpiajoliikenne huolestuttaa

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään yksimielisesti kaavamuutoksen, joka mahdollistaa Kaarelan jäähallin rakentamisen. Asia on herättänyt alueella sekä merkittävää kannatusta että vastustusta.

Itse näin hankkeessa monia positiivisia puolia. Jäähalli tullaan rakentamaan Hämeenlinnanväylän viereen, minne pääsee helposti niin henkilöautolla kuin joukkoliikenteellä. Lisäksi Hämeenlinnanväylän vieressä oleva alue ei sopisi hyvin esim. asuntorakentamiselle. Edelleen on hyvä, että liikenne on suunniteltu tapahtuvan alueen pohjoisosasta, sillä eteläosaltaan alue on lähempänä asuntoja. Myös virkistysalueen pohjois- ja eteläosat säilytetään, vaikka eteläinen virkistysalue tulee jäämään huomattavan ohueksi. Kuitenkin historiallisesti arvokkaat linnoitteet sijaitsevat lähinnä alueen pohjoisreunalla, minkä johdosta on luonnollista jättää se rakentamatta.

Eniten minua huolestuttaa tässä hankkeessa se, mitä tämä tarkoittaa Kaarelantien liikenteelle. Vaikka liikenne on suunniteltu jäähallin pohjoispuolelta, on vaarana, että Kehä I:ltä ajetaan merkittävässä määrin Kaarelantietä Kaarelanraitille, mikä saattaa lisätä tämän rauhallisen asuinalueen läpiajoliikennettä merkittävästi.

Tämän johdosta tein kaupunginvaltuustossa seuraavan toivomusponsiehdotuksen: ”Hyväksyessään Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttamisen, kaupunginvaltuusto edellyttää, ettei Kaarelantien liikenne lisäänny kohtuuttomasti. Tarvittaessa läpiajoliikenne Kehä I:ltä Kaarelanraitille tulee kieltää.”

Valitettavasti ponsi ei saanut riittävää kannatusta. Tukea tuli Kristillisdemokraattien lisäksi lähinnä Vihreiltä ja Perussuomalaisilta.