Valtuustoon kyselytunti uudistuu

Helsingin kaupunginvaltuuston kyselytunti muuttuu spontaanimmaksi ja vähemmän muodolliseksi. Tulevaisuudessa kaupunginjohtajat vastaavat suoraan kyselytunnilla käsiteltäviin kysymyksiin ja sen jälkeen asiasta käydään valtuustossa keskustelu. Kysymykset toimitetaan jatkossa puheenjohtajalle ennen kokousta. Ennen kysymys piti toimittaa yli viikon ennen kokousta. Uudistus antaa mahdollisuuden käsitellä hyvinkin ajankohtaisia kysymyksiä.

 

Käytin asiasta valtuustossa seuraavan puheenvuoron:

 

4

Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

– 11.9.2013

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut.

Haluan ensiksi antaa kiitokset niin valtuuston puheenjohtaja Mari Puoskarille kuin myös kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle asian nopeasta valmistelusta. Valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteinen kaupunginvaltuuston kyselytunnin kehittämistahto on kiitettävällä ripeydellä viety eteenpäin.

Uskon, että jatkossa valtuuston kyselytunnit muodostuvat mielenkiintoisemmiksi ja debatti saattaa auttaa meitä tekemään parempia poliittisia päätöksiä, kun debatissa joudutaan pohtimaan asiaa eri näkökulmista.

Esittelijä toteaa: ” Kirjallisesti kysymyksiin, edes niihin, joita ei ehdittäisi käsitellä kyselytunnin aikana, ei vastattaisi enää lainkaan.” Päätösehdotuksessa ei ole tällaista mainintaa.

Pitäisinkin tärkeänä, että käytäntö olisi joustavampi kuin esittelijän teksti antaa ymmärtää. Mielestäni puheenjohtajat voisivat arvioida, mitkä kysymykset kannattaa laittaa vastattaviksi ja mitkä eivät ole sen luonteisia.

Esittelijä myös kirjoittaa: ” Pöytäkirjan liitteeksi kysymyksiä ei myöskään laitettaisi.” Tätä vastoin pitäisin itse tarkoituksenmukaisena, että käsiteltävät ja kyselytunnille esitetyt kysymykset kirjattaisiin pöytäkirjaan. En tiedä, miksi olisi parempi olla kirjaamatta niitä.

Ehdotus on kuitenkin oikeansuuntainen ja odotan uudenlaisen kyselytunnin toteutumista mielenkiinnolla.

Toivon, että kaupunginhallitus päätöksen toimeenpanossaan ottaa huomioon esittämäni näkökohdat, eikä näiltä osin toimi esittelijän esityslistatekstin mukaisesti. Itse päätösehdotus on hyvä.