”Kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon”

Helsinki pyrkii parantamaan johtamistaan ja tietotekniikan käyttöään. Tässä yhteydessä päätettiin valita jaostot viemään näitä asioita eteenpäin.  Käytin asiasta puheenvuoron koskien yhtä ehdotukseen liittyvää erikoista piirrettä:

Asia nro 5 Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä  kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

Arvoisa puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutetut,

Johtamisen jaoston tehtäväksi tulee tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta.

Esittelijä toteaa, että kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen tavoitteena on kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon ja demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen ja kaupunginvaltuuston ja –hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin johtamisessa. Luulen, että moni kaupunkilaisista ei oikein ymmärrä, mitä termi ”kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon” tarkoittaa? Käsittääkseni Vihreät ovat nimenomaisesti halunneet tämän muotoilun, koska he olisivat halunneet toisen kaupunginjohtajan itselleen ja kokivat tulleensa väärinkohdelluiksi, kun näin ei olekaan käynyt.

Demokraattisen päätöksentekojärjestelmän ydinasioita on vaalituloksen kunnioittaminen. Jokainen ääni on yhtä arvokas ja sitä tulee kunnioittaa. Vaaleissa kansan antamien valtasuhteiden kunnioittaminen on demokratian ja kansan kunnioittamista.

Minusta tuntuu, että Vihreät eivät ymmärrä, että vaalituloksen kunnioittamisen tulisi olla luottamuspaikkoja jaettaessa läpileikkaava periaate. Ei ole moraalisesti perusteltua, jos Te haluatte vaalituloksen kunnioittamista vain silloin, kun se on Teille edullista.

Ette Te ole kuitenkaan yksin. Viime kunnallisvaalien jälkeen mille tahansa kolmesta suurimmasta puolueesta oli tarjolla valtuuston moraalinen johtajuus. Moraalisen johtajuuden olisi saanut pitämällä demokratiaa omaa etua tärkeämpänä. Valitettavasti mikään suurimmista ryhmistä ei ollut kelvollinen tuon johtajuuden ottamiseen.

Jos vaalitulosta ei edes pyritä kunnioittamaan kaikilta osin, ei kyse ole oikeasti demokratian edistämisestä, vaan oman edun ajamisesta.

Pienien puolueiden on vaikea puolustaa sitä mandaattia, jonka kansalaiset ovat heille antaneet. Sen takia pienet puolueet tuntevat sen, miten kunnallisvaalitulos ei kovin hyvin heijastu kunnallisvaalien jälkeen jaettavien paikkojen jaossa. Sen takia pienet puolueet ovat varsin asiantuntevia, mitä tulee niihin ongelmiin, joita liittyy kunnallisvaalituloksen kunnioittamiseen. Jos oikeasti halutaan korjata olemassa olevat ongelmat, niin olisi syytä valita sellainen jaosto, jossa on varsinainen jäsen kaikista valtuustoryhmistä, kuten demokratia-työryhmässä oli.