Parannetaanko tuottavuutta palveluja karsimalla?

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti tänään Helsingin kaupungin talousarviosta vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmsta vuosille 2014-2016. Kaupungin talous on haastavassa tilanteessa. Sen johdosta kaupungin strategiaohjelmassa tehtiin mm. päätös hidastaa velkaantumiskehitystä pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

Mielestäni tämä on hyvä tavoite. Valitettavasti politiikassa ei kuitenkaan aina puhuta rehellisesti. Käsittääkseni tuottavuuden parantaminen tarkoittaa sitä, että asioita tehdään aiempaa tehokkaammin. Tällöin seurauksena voi olla, että pienemmällä rahalla saadaan samat palvelut tai sitten samalla rahalla saadaan paremmat palvelut. Sen sijaan palvelujen vähentäminen 1 %:lla ja siten saatava 1 %:n budjettisäästö ei ole tuottavuuden parantamista. Toki rahaa säästetään, mutta tuottavuus pysyy tällöin samana.

Tänään kaupunginvaltuusto äänesti esittämästäni ponnesta, joka kuului seuraavasti: ”Kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että hallintokunnat muistavat valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman asettaman 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteen edellyttävän nimenomaan tuottavuuden parantamista. Menosäästö palvelun karsimisella ei ole strategiaohjelman tarkoittamaa tuottavuuden parantamista.”

Jos kaupunginvaltuusto olisi hyväksynyt ponsiehdotukseni, se olisi ohjannut hallintokuntia todellisesti pyrkimään toiminnan tehostamiseen. Hylkäämällä ehdotukseni kaupunginvaltuusto mielestäni osoitti hyväksyvänsä sen, että palveluja leikataan kutsuen sitä tuottavuuden parantamiseksi. Erityisesti porvariäänestäjälle äänestystulos on surullinen, sillä yksikään Kokoomuksen, RKP:n tai Keskustan valtuutettu ei kannattanut ponttani. Mielestäni porvareille tuottavuuden parantamisen tulisi olla itsestään selvä päämäärä.

Ohessa äänestyskarttaPalveluidenLeikkausJaTuottavuusKaupunginvaltuusto13112013 Ponsiäänestyksessä ehdotus tarvitsee 43 puoltavaa ääntä. Tämän johdosta ”tyhjän” äänestäminen on käytännössä vain lievempi tapa olla kaatamassa tehtyä ehdotusta.

Toivottavasti porvariäänestäjät eivät niele tämänkaltaista toimintaa, vaan osoittavat jatkossa haluvansa nimenomaan tuottavuuden parantamista.