Meri-Rastilan kaava

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin Meri-Rastilan kaavaa. Käytin seuraavan puheenvuoron:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Olin 20 vuotta joukkoliikennelautakunnan jäsenenä. Tuona aikana opin, että kaupunkisuunnittelun ratkaisut ovat joukkoliikenneosuuden kannalta ratkaisevampia kuin linjastoon tai tarjontaan liittyvät ratkaisut. Opin myös, että raskaan raideliikenteen asemien läheisyyteen tulee rakentaa paljon, sillä näin luodaan sellaista yhteiskuntarakennetta, joka edistää merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä.

Tämän takia olen päätynyt siihen, että Meri-Rastilassa tarvitaan molempia: sekä uuden asuinalueen rakentamista että täydennysrakentamista.

Kumpi sitten tulee toteuttaa ensin?

Kaupunginhallituksen ehdotuksen selkeä etu on siinä, että rakentaminen oletettavasti käynnistyisi nopeammin. Pidän kuitenkin erittäin arvokkaana asukkaiden työtä. He ovat itse kannattamassa merkittävää täydennysrakentamista omalle alueelleen. Tämä on käsittääkseni harvinaista. He siis kannattavat sitä, että väestömäärän lisäys saadaan toteutettua, mutta haluavat toteuttaa sen eri tavalla. Jos vaihtoehtokaavan mukaiset ajatukset toteutuvat, eikö tämä voisi olla esimerkkinä muillekin kaupunginosille? Mikäli kaupungin suunnitelmat eivät jonkin alueen asukkaita miellyttäisi, hekin voisivat tehdä vaihtoehtoisen suunnitelman, jossa riittävä lisäasuntojen määrä turvattaisiin siten, että alueella jo olevien asukkaiden näkökohdat huomioitaisiin.

Jos muissa kaupunginosissa noudatettaisiin yhtä rakentavaa lähestymistapaa kuin Meri-Rastilassa, niin täydennysrakentaminen etenisi huomattavasti nykyistä jouheammin. Kannatan siksi asian palauttamista.