Järkevää säästöä!

Käytin kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.2.2014 seuraavan puheenvuoron käsiteltäessä Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä:

7

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Nyt on aika onnitella ja kiittää kaupunginjohtajistoa. Kaupunginjohtajisto on onnistunut saamaan yli 32 %:n ja lähes 8,9 miljoonan euron säästön tähän hankesuunnitelmaan.

KSV (Kaupunkisuunnitteluvirasto) oli aiemmin sitä mieltä, että rataa tulee siirtää. HKL toimi tämän KSV:n linjauksen perusteella, mikä olisi aiheuttanut kohtuuttomia kustannuksia.

Kaupungin taloutta tulee yleensäkin hoitaa säästeliäästi ja nykyinen aika korostaa tämän säästäväisyyden tarvetta. Ei ole aika korkealentoisiin vaan kustannustehokkaisiin ratkaisuihin.

Pidän myös järkevänä sitä, että Myllypuron metroaseman laituri jätetään samanpituiseksi kuin muilla Helsingin nykyisillä metroasemilla. Jos tämä yksi asema rakennettaisiin lyhyemmällä laiturilla, se tekisi mahdottomaksi koko Mellunmäen metrohaaran ajaminen pitkillä junilla.

Kun metron automatisaatioon on liittynyt merkittäviä haasteita, on hyvä, että me emme tee ratkaisuja, jotka vaikeuttaisivat metroliikenteen järjestämistä, mikäli metron automatisaatio viivästyy Länsi-metroa enemmän.

Lopuksi haluan nostaa esille pöytäkirjojen ja liitteiden oikeellisuuden merkityksen. Esityslistan liitteenä oleva HKL:n johtokunnan pöytäkirja 3.11.2011 on nimittäin erikoinen. Siitä käy ilmi, että käsittelyssä tehtiin vastaesitys, joka edellytti mahdollisuutta pitkän laiturin rakentamiseen ja että tämä tuli päätökseen, mutta siinä ei kerrota, miten vastaehdotuksesta tuli osa päätöstä. Eihän vastaehdotuksesta tule osa päätöstä pelkästään ehdottamalla ja kannattamalla. Tämän tulisi ilmetä pöytäkirjasta.

Selvitin asian ja osoittautui, että muistikuvani yksimielisestä päätöksestä oli oikea.