Kerjäämisestä

§ 195

V 26.2.2014, Kj / Valtuutettu Lasse Männistön aloite kerjäämisen organisoinnin kriminalisoinnista

Arvoisa puheenjohtaja,

Hyvät kaupunginvaltuutetut. Alkuperäinen ehdotus sisälsi pyrkimyksen kieltää kerjäämisen organisointi. Mielestäni on oikein, että kerjäämisen organisointia ei hyväksytä. Nyt palautusehdotuksessa kuitenkin pyritään kerjäämisen kieltämiseen.

Tässä on kysymys kahdesta eri asiasta. En kannata asian palautusta.

Mielestäni meidän kuitenkin tulee kohdistaa toimenpiteitä, jotta nyt puheena olevalla ihmisryhmällä olisi mahdollisimman hyvä olla kotimaassaan. En kuitenkaan kannata kerjäämisen kategorista kieltämistä.