Poikittaisjoukkoliikenne lupaavassa kasvussa

Käytin kaupunginvaltuustossa 12.3. seuraavan puheenvuoron.

7. Vuoden 2013 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut.

Haluan kiinnittää huomiota yhteen toteutumattomaan sitovaan tavoitteeseen: Joukkoliikenteen osuuteen poikittaisliikenteessä. Tavoite oli 21 % ja saavutus oli 19,71%. Se ei tietysti ole lähellekään samaa luokkaa kuin joukkoliikenteen osuus säteittäisestä liikenteestä.

Kasvua on kuitenkin tapahtunut 0,84 % -prosenttiyksiköä vuodessa, mikä on merkittävä saavutus. Kun aikanaan olin jäsenenä joukkoliikennelautakunnassa, niin ensimmäinen joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteestä, jonka muistan, oli 13 %.

Tilanne ei ole parantanut niin paljoa, kuin näistä luvuista voisi päätellä, sillä jonkin aikaa sitten laskentaperustetta muutettiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että se pitkäaikainen työ, mitä Helsingin joukkoliikennelautakunnassa ja sittemmin HSL:ssä on tehty, on kenties vihdoinkin saanut aikaan sen trendimuutoksen, että poikittaisjoukkoliikenteestä muodostuu pikkuhiljaa yhä vahvempi tekijä.

Poikittaisjoukkoliikenteen valtava haaste on ollut siinä, että poikittainen liikenne rakennettiin aikanaan yksityisautoilun varaan, mistä Kehä I ja Kehä III ovat todisteina. Koska samanaikaisesti ei rakennettu vahvaa poikittaisjoukkoliikennettä, poikittaisen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus jäi hyvin vaatimattomaksi.

Tällä puheenvuorolla tahdon rohkaista meitä kaikkia jatkamaan työtä poikittaisen joukkoliikenteen vahvistamiseksi.