Miten voimme saavuttaa asuntotuotantotavoitteen Helsingissä?

Helsingin kaupunginvaltuustossa käytiin keskiviikkkona 21.5. pitkä keskustelu asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportista 2014. Käytin asiasta seuraavan puheenvuoron:

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti 2014
– Kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Käsittääkseni Helsingin kaupungin asuntotuotannon tavoitteet eivät toteudu siksi, että niitä ei täysin vakavasti tavoitella. Mielestäni tämä käy selvästi ilmi siitä, miten esityslistatekstissäkin toisaalta aivan oikein todetaan: ” Asuntotuotannon tavoitetaso on vähintään 5 500 valmistunutta asuntoa”, mutta toisessa kohdassa todetaan: ” Vuonna 2013 asuntotuotannon määrä laski jonkin verran edellisvuodesta, mutta valmistuneiden asuntojen osalta päästiin vielä varsin hyviin lukuihin. Helsingissä valmistui 4 687 asuntoa, kun mukaan lasketaan myös käyttötarkoituksen muutoksina ja erityisryhmien ryhmäkotiasuntoina valmistuneet asunnot.”

Toisin sanoen, kun tavoitteena on vähintään 5.500 valmistunutta asuntoa, niin 4.687 on varsin hyvä tulos. Kaupunki on siis varsin tyytyväinen, kun vähimmäistavoitteesta jäädään n. 15 %.

Mikään valtuustoryhmä ei ole valmis hyväksymään rakentamista minne tahansa. Olemme tässä mielessä jopa kaikki varsin konservatiivisia. Sen takia asuntorakennushankkeet kohtaavat helposti vastustusta ja osa hankkeista kaatuu.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saavuttaaksemme vähintään 5.500 valmistuneen asunnon tavoitteemme, tarvitsemme sitä, että hankkeita pyritään valmistelemaan merkittävästi enemmän. Tällöin lautakunta ja valtuusto voivat valita, miten tavoite saavutetaan eikä käy niin, että jonkin hankkeen kaatuminen heti johtaa koko tavoitteen kaatumiseen.

On syytä muistaa, että Helsingissä tarvitaan merkittävää asuntotuotantoa sen tähden, että yhä useampi ihminen haluaa muuttaa Helsinkiin. Monessa asiassa on siis onnistuttukin, vaikka asuntotuotantotavoitteet eivät olekaan toteutuneet.