Veolia ja Israel

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään aloitteita. Yksi aloitteista oli valtuutettu Hakasen (SKP) aloite, joka pyrkii sulkemaan Veolian ulos pääkaupunkiseudun joukkoliikennekilpailusta, koska Veolialla on liiketoimintaa Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa.

Tällaisten Israelin vastaisten aloitteiden yksi suuri ongelma on siinä, miten ne suhtautuvat yksipuolisesti kiistaan. Wikipedian mukaan Israelin valtiota ei ole tunnustanut 32 pääosin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän muslimienemmistöistä maata.

Totesin tämän olevan Israelille merkittävä turvallisuusuhka. Mikäli nämä maat tunnustaisivat Israelin, mahdollisuudet asioiden ratkeamiselle eri osapuolia tyydyttävällä tavalla paranisivat merkittävästi.

HSL:n mukaan perusteita Veolian ulossulkemiselle ei ole. Valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi, joten asia palaa aikanaan valtuuston käsiteltäväksi.

Jos Veolia suljettaisiin pääkaupunkiseudun kilpailutuksen ulkopuolelle, pitäisikö myös boikotoida niitä maita, jotka eivät tunnusta Israelin valtion olemassaolon oikeutusta?