Vuosi 2013 valtuuston tarkastelussa

Käytin seuraavan ryhmäpuheenvuoron kaupunginvaltuuston käsitellessä tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä:

RYHMÄPUHEENVUORO KÄSITELTÄESSÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUSTA JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Toimintamenot kasvavat yhä edelleen toimintatuottoja nopeammin. Maksurahoituksen osuus toimintakuluista on pienentynyt reilun 6 vuoden aikana 4 prosenttiyksikköä (43,0 [2007] – 39,0 [2013]). Nämä kertovat huolestuttavasta kehityksestä.

Verotulojen osittain tilitysteknisistä syistä johtuva arvioitua suurempi kasvu sekä matalat korot saavat tilanteen näyttämään kuitenkin kohtuulliselta.

Tarkastuslautakunta on tällä kertaa selvittänyt sitä, mitä tapahtuu kaupunginvaltuuston tekemille aloitteille ja ponsille. Tyrmäävä huomio on, etteivät virkakoneisto ja kaupunginhallitus vaikuta ottavan niitä vakavasti.

Tämä ei kuitenkaan ole ainoastaan virkakoneiston ja kaupunginhallituksen vika, vaan kyllä kaupunginvaltuusto itsekin on tähän syyllinen. Monta kertaa asiat olisi pitänyt hoitaa muuten kuin aloitteita tekemällä.

Toivoa sopii, että sovittu uusi aloitekäytäntö tulee merkittävästi parantamaan tilannetta. Tarkastuslautakunnan on syytä jatkossa seurata, paraneeko tilanne muutoksen seurauksena vai eikö.

Tarkastuslautakunta on todennut jälleen kerran sen, minkä kaikki kaupunginvaltuutetut oletettavasti kyllä tietävät: Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät toteudu edellytetyllä tavalla. Tämä saa usein vastaväitteen alibudjetoinnista – jopa tahallisesta alibudjetoinnista.

Joskus budjetti on tehty liian pieneksi eikä määrärahoja ole varattu tarpeeksi. Koska budjetti on ihmisiä varten, eivätkä ihmiset budjettia varten, talousarvion täytyy voida joustaa todellisen elämän tarpeiden mukaan.

Ihmiset tarvitsevat palvelunsa. Kuitenkin annetut talousarvioraamit on otettava vakavasti ja niiden ylitysoikeuksia tulee anoa vain perustelluista syistä ja mahdollisimman nopeasti ylitystarpeen ilmaannuttua.

Kaikessa toiminnassa on syytä noudattaa säästäväisyyttä ja suureellisiin julkista rahoitusta vaativiin hankkeisiin tulee suhtautua pidättyvästi.

Tarkastuskertomus toi ilmi, miten nuorten päihdehoitoon pääsy on vaikeaa. HUS edellyttää lastensuojelun piirissä olevan lapsen tai nuoren huostaanottoa hoitoon pääsemiseksi lasten tai nuorten psykiatrian klinikalle.

Tätä Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä ei pidä oikeana, sillä huostaanotto saattaa myös vaikeuttaa lapsen tai nuoren auttamista. Joidenkin kohdalla tämä voi kuvaannollisesti tarkoittaa sitä, että ennen kuin heitä suostutaan auttamaan, heiltä pitää vetää matto jalkojen alta.

Kaupungin tulee jatkossa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, ettei kaupungin tilojen korjausvelka jatka kasvuaan.

Tarkastuslautakunnalle on syytä antaa tunnustusta myös siitä, miten se on kunnioittanut kaupunginvaltuuston tahtoa todeten kuitenkin realistisesti ne rajat, mitä kaupungilla on tahtomme toteuttamiseksi. Tämä kävi ilmi siitä, miten tarkastuslautakunta sekä toteaa veroparatiisiyhtiöiden välttämisen ongelmat, mutta ehdottaa kuitenkin epäsuoria toimintamalleja.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa tarkastuslautakunnan ehdotusta nuorten päihdehuollon matalan kynnyksen palvelun järjestämisestä. On tärkeää, että apua saadaan siinä vaiheessa, kun ongelma ei ole vielä täysin riistäytynyt käsistä. Helpostihan käy niin, että varsinkin miehet kokevat avun hakemisen nöyryyttävänä. Ongelma usein aluksi kielletään ja ongelmat myönnetään vasta sitten, kun asia on ollut ilmeinen läheisille jo pitkään. Matalan kynnyksen palvelu voi jonkin verran helpottaa avun piiriin hakeutumista aikaisemmassa vaiheessa.

Helsingin Energian yhtiöittäminen ja tulevat investoinnit tulevat vähentämään niitä tärkeitä tuloja, joita olemme Helsingin Energialta saaneet. Tämän tähden jatkossakin tulee pyrkiä tuottavuuden parantamiseen. Mutta kuten aiemmin olemme todenneet, tuottavuuden parantaminen tarkoittaa vastaavien palveluiden saamista halvemmalla tai parempien palveluiden saamista entisin kustannuksin. Sen sijaan palvelujen heikentäminen ei itsessään ole tuottavuuden parantamista, vaikka kustannukset laskisivat.

Siksi tuottavuuden parantamisen hyvää tavoitetta ei saa käyttää palvelujen heikentämisen sumuverhona. Mikäli kaupungin talous edellyttää sellaisia kustannussäästöjä, jotka vaatisivat palvelujen heikentämistä, tämä tulee rehellisesti ja avoimesti todeta.

Onneksi tilanteemme ei vaikuta näin vaikealta.

Lopuksi haluamme antaa tunnustuksemme tarkastuslautakunnalle ja sen puheenjohtajalle tehdystä työstä.

Arvoisa puheenjohtaja,

KD:n valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.