Apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn virkavapauskysymys

Kaupunginvaltuusto käsitteli apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn virkavapauskysymystä tänään valtuuston kokouksessa. Käytin seuraavan puheenvuoron:

12

Virkavapaan myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle ja sijaisen ottaminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Tämä päätösehdotus häiritsee minua. Koen sen vääräksi ja sen tähden vastustan sitä.

Apulaiskaupunginjohtajan tehtävä on yksi kaupungin tärkeimmistä tehtävistä.  Se on olemassa sitä varten, että kaupunkilaisten asiat hoidettaisiin hyvin. Apulaiskaupunginjohtajan tulee olla kaupunkilaisten palvelija. Tehtävä ei ole olemassa lohdutuspalkintona, jos ihminen ei pääse eduskuntaan.

Kun Laura Räty valittiin apulaiskaupunginjohtajaksemme suhtauduin valintaan myötämielisesti. Kuitenkin aika pian alkoi muutama asia häiritä.

Syntyi vaikutelma, että apulaiskaupunginjohtajan tehtävä ei ole se suuri tehtävä, jonka hyvä hoitaminen olisi hänelle ensisijainen asia, vaan tähtäin on muualla. Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajuus ja KeVan hallituksen puheenjohtajuus toivat tällaista vaikutelmaa.

En pidä moitittavana, että hän siirtyi apulaiskaupunginjohtajan tehtävästä ministeriksi. En myöskään sitä, että hän pyrkii eduskuntaan seuraavissa vaaleissa. Mutta sitä pidän moitittavana, että apulaiskaupunginjohtajan virkaa pidettäisiin hänelle varapaikkana, siltä varalta, että kansanedustajuus ei toteutuisi.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hänen palkkansa ministeriksi siirtymisen myötä laski merkittävästi. Valinta osoittaa, että apulaiskaupunginjohtajan tehtävä on hänelle toissijainen.

Missä tehtävässä olemmekin, on tärkeää, että ymmärrämme palvelevamme ihmisiä, emmekä näe, että ihmiset ja tehtävä ensisijaisesti palvelevat minua.

Jos meillä ei ole palvelijan asennetta, emme ole samalla tavalla kiinnostuneita siitä, miten päätöksemme palvelevat niitä ihmisiä, joihin ne kohdistuvat. Tämä saattaisi sosiaali- ja terveystoimen osalta ilmetä esim. siten, ettei henkilö tunne sitä arkea, jota ne ihmiset elävät, jotka kaikkein eniten tarvitsevat sosiaali- ja terveystoimen tukea. Ei tehtävää hoitavan tarvitse olla köyhä eikä kipeä, mutta hänen tulee olla köyhistä ja kipeistä kiinnostunut.

Väärä asennoituminen uhkaa meitä kaikkia. Se ei koske vain yhtä ihmistä tai yhtä puoluetta, vaan kaikkia puolueita ja kaikkia ihmisiä, missä tehtävässä sitten olemmekin.

Jos virkavapaus myönnetään, on vaarana, ettei tehtävään valita normaalin hakuprosessin kautta, vaan ensin uusi henkilö viransijaisuuden kautta luovii tähän tehtävään, jolloin valinta tapahtuu Kokoomuksen valtapolitiikan voimalla eikä valtuuston yhteisen harkinnan kautta.

Valitettavasti pelkään, että kaupunkilaisten etu ei tässä asiassa toteudu, sillä kohta tulee uusi apulaiskaupunginjohtajan valinta, ja koska sekä Vihreät että SDP ovat tässä valinnassa kovasti Kokoomuksesta riippuvaisia, niin niilläkin on suuri kiusaus asettaa valtapolitiikka kaupunkilaisten edun edelle.

Tästä huolimatta koin tarpeelliseksi nostaa nämä asiat esiin. Samalla teen seuraavan hylkäysesityksen:

Kaupunginvaltuusto päättää olla myöntämättä sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädylle virkavapaata.

Mikäli kaupunginvaltuusto ei myönnä apulaiskaupunginjohtaja Rädylle virkavapautta, hän luultavasti eroaa tehtävästään, minkä jälkeen uuden apulaiskaupunginjohtajan valintaprosessi saadaan asianmukaisesti käyntiin.