Mitä kaupunginhallitusryhmät ovat sopineet Keskustakirjastohankkeen kustannuksista?

Talousarvio-keskustelussa keskusteltiin merkittävästi Keskustakirjasto-hankkeesta. Käytin lopuksi seuraavan puheenvuoron, joka paljastaa merkittävän kaupunginhallitusryhmien sopimuksen, joka liittyy nykykirjastojen ja mahdollisen Keskustakirjaston kustannuksiin.

  1. TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017
    – puheenvuoro 5.11.2014

Arvoisa puheenjohtaja,

Täällä on esitetty, että Keskustakirjaston vastustaminen on kirjastojen vastustamista ja Keskustakirjaston kannattaminen on kirjastojen kannattamista. Tämän voi kuitenkin nähdä juuri päinvastoin: Keskustakirjaston vastustaminen on nykykirjastojen kannattamista ja Keskustakirjaston kannattaminen on nykyisen kirjastoverkon vastustamista.

Olettehan te kaupunginhallitusryhmät sopineet: Lainaus: ”Keskustakirjastohankkeen toteutuessa, vähintään puolet käyttötalouden toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjastotoimen toimintamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla tulolähteillä.” Lainaus loppu.

Jos siis näitä riittäviä uusia kirjastotoimen ulkopuolisia tulolähteitä ei löydy, niin mistä tämä lainaus siis sanoo vähintään puolet nousupaineesta otettavan?