Onko Keskustakirjasto oikea satsaus?

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli tänään Helsingin kaupungin budjettia vuodelle 2015. Käytin kokouksessa Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron.

  1. TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017
    – Ryhmäpuheenvuoro 5.11.2014

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Tämänkertaiset kaupunginhallitusryhmien käymät talousarvioneuvottelut on selvästikin käyty tavanomaista tiukemmassa tilanteessa, sillä kaupunginhallitusryhmät eivät saaneet keskinäistä budjettisopua aikaan vain pienehköillä menolisäyksillä, vaan tällä kertaa lisäyksiin liitettiin myös menosäästöjä.

Kun sitten käydyt neuvottelut oli saatu päätökseen, annettiin julki lehdistötiedote, jonka otsikko oli: ” Helsingin budjettineuvottelut maaliin – kaikki ryhmät sovussa mukana”. Tämä ei ollut mielestäni asiallinen otsikko, sillä kaupunginvaltuustossa edustettuina olevista ryhmistä 22,2 % ei ollut neuvotteluissa eikä sovussa mukana. Otsikko on merkittävä tapa informoida TAI disinformoida. Siksi sen ei pitäisi synnyttää virheellistä mielikuvaa. Toki tekstistä on luettavissa, että kyse oli kaupunginhallituksessa edustetuista ryhmistä, mutta luulen, että aika moni virheellisen otsikon takia jäi kuitenkin väärään käsitykseen asiasta.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ei kuitenkaan väitä, että kaikki ikävät päätökset olisivat kaupunginhallituksen ehdotuksen sopineiden ryhmien syytä, sillä tiukassa taloustilanteessa Helsingissä kuitenkin ollaan.

Haluamme nostaa joitakin kohtia esille.

  1. Olemme edelleen sitä mieltä, että strategiaohjelmassa sovittu 1 % tuottavuuden parantamistavoite on hyvä, mutta tällä kauniilla termillä on todellisuudessa ajettu sellainen säästöleikkuri, joka ei välttämättä sisällä lainkaan varsinaista tuottavuuden parantamista, vaan joka merkittävältä osin toteutetaan palveluja karsimalla.

Hyväksyessämme kaupungin strategiaohjelman me hyväksyimme tämän tuottavuustavoitteen niin kuin se on kirjoitettu emmekä antaneet vapaata valtakirjaa sen nimissä karsia palveluja. Meille on tärkeätä, että asioista puhutaan rehellisesti niiden oikeilla nimillä. Uskomme, että tällainen puhetapa olisi oikein myös kaupunkilaisia kohtaan, joita meidän tulee palvella.

  1. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimessa erityisen ilahduttavaa on metroasemien ja rautatieasemien lähiseutujen täydennysrakentaminen. Kun kohteita on Malmin, Ilmalan, Ruoholahden, Kalasataman, Käpylän, Herttoniemen, Itäkeskuksen, Puotilan, Myllypuron ja Mellunkylän asemien läheisyydessä, niin voimme ymmärtää, että tältä osin olemme rakentamassa aiempaa ympäristöystävällisempää kaupunkia. Onhan todettu, että kaupunkirakenne vaikuttaa ratkaisevalla tavalla joukkoliikenteen käyttöön. Kun kaupunkirakenne toteutetaan järkevästi, edellytykset joukkoliikenteen runsaalle käytölle ovat hyvät, mutta jos kaupunkisuunnittelu menee mönkään, niin peli on suurelta osin menetetty.
  2. Kaupungin tilanne on sellainen, että rahaa pyritään säästämään ja niin tuleekin tehdä. Kaupunginhallitusryhmät päättivät asettaa 1,5 meur säästövelvoitteen Keskushallinnolle ja 4 meur ylimääräisen hallinnon säästövelvoitteen, joka ”kohdistetaan tukipalveluihin kaikissa muissa hallintokunnissa käyttömenojen suhteessa seuraavissa luokissa: yleishallintopalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut, henkilöstöhallintopalvelut, tilasto- ja tutkimuspalvelut, tietohallintopalvelut ja talouspalvelut.”

Hallinnosta säästäminen tuntuu poliittisesti helpolta ja käyttömenojen suhteessa tehtävä säästö tuntuu kohtelevan oikeudenmukaisesti eri hallintokuntia. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä näin asetettu säästövelvoite ei huomioi eri hallintokuntien tilanteita mielestämme oikeudenmukaisesti.

Jos jotkut hallintokunnat on rakennettu jo valmiiksi kevyen hallinnon varaan, niin näitä hallintokuntia tämä velvoite kohtelee kaltoin.

  1. Kaupungin taloustilanteen ollessa ahdas, tulee lisämenojen tuottamisessa olla hyvin varovainen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihan kivoista hankkeista on syytä luopua, jotta tarpeelliset asiat saadaan hoidettua.

Helsingin kaupungilla on hyvin toimivat kirjastot, joista saamme olla kiitollisia ja joista tulee pitää huolta. Keskustakirjasto-hanke on ihan kiva, mutta ei nähdäksemme mitenkään välttämätön. Jos jätämme Keskustakirjaston toteuttamatta, säästämme sen rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavat rahat tarpeellisempiin kohteisiin. On tärkeää ymmärtää, että meillä on joka vuosi paremmin varaa ihmisten tarvitsemiin palveluihin, jos Keskustakirjastoa ei toteuteta.

Tämän johdosta teen seuraavan palautusehdotuksen:

Kaupunginvaltuusto palauttaa talousarvion vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2015-2017 uudelleen valmisteltavaksi siten, että

  1. Keskustakirjasto-hanke poistetaan Helsingin talousarviosta vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2015-2017.
  2. Talousarviosta poistetaan kaupunginhallitusryhmien päättämä muuhun kuin Keskushallintoon kohdistuva 4 meur ylimääräinen säästövelvoite.