Poliittisten nuorisojärjestöjen tukemisesta

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin Perussuomalaisten ryhmäaloitetta, joka koski poliittisten nuorisojärjestöjen tukien poistamista. Käytin keskustelussa seuraavan puheenvuoron.

15

Kj / Perussuomalaisen valtuustoryhmän ryhmäaloite poliittisten

nuorisojärjestöjen tukien poistamisesta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Poliittisilla puolueilla on suuri kiusaus toimia itsekkäästi. Koska poliittiset ryhmät käytännössä itse antavat yhteisistä rahoista itselleen avustuksia, niin yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys näissä asioissa on tärkeää. Muuten käy helposti niin, että poliittiset puolueet kehittävät perusteita, jotka muodollisesti puhuvat jostakin hyvästä, vaikka varsinainen tarkoitus on vain siirtää yhteistä rahaa omalle poliittiselle liikkeelle.

Kun tulin kaupunginvaltuutetuksi, niin kaupungin viralliset ilmoitukset julkaistiin joissakin sellaisissa lehdissä, joissa ilmoittaminen ei ollut kaupungin oman intressin kannalta olennaista. Ilmoitukset tehtiin, jotta puoluelehdille saatiin kanavoitua rahaa.

Olen iloinen, että tämä esille nostamani epäkohta saatiin lopulta hoidettua kaupunginjohtaja Pajusen kilpailutettua kaupungin ilmoituslehdet.

Vaikka muodollisesti tuossa oli kyse eri asiassa, niin asiallisesti kyse oli samasta asiasta: yhteisten rahojen kanavoimiseksi itselle.

Tämän johdosta pitäisin hyvänä, että poliittisten puolueiden saamat tuet jaettaisiin demokraattisesti vaalitulosten perusteella.

Kannatan tehtyä palautusesitystä.