Kaupungin tukipolitiikka kaksipiippuista

Käytin kaupunginvaltuustossa 28.1.2015 seuraavan puheenvuoron:

Varma Tennisklubi VTK ry:lle myönnettyjen lainojen lyhennysvapaa ja laina-ajan pidentäminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Varma Tennisklubin lainajärjestely –asia on kaksipiippuinen. Huonolta vaikuttaa se, että yhdistyksen taloushaasteet ovat pitkäaikaisia ja toistuvia. Positiivista on se, että yhdistys on välillä maksanut lainarästejänsä merkittävästi pois.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhdistyksessä ei ole täyttä vastuunottoa sen omasta taloudesta. Jos kaupunki toistuvasti päästää yhdistyksen pälkähästä ilman muita toimenpiteitä, on vaarana, ettei yhdistys nouse koskaan omille jaloilleen. Kaupungin kannalta ei ole hyvä, jos sellaiset yhdistykset, joiden olisi mahdollista harjoittaa taloudellisesti kannattavaa toimintaa, jättävät mahdollisuutensa käyttämättä ja jättäytyvät kaupungin toistuvien tukien varaan.

Haluaisin kysyä kaupunginjohtajalta, uskooko hän, että Varma Tennisklubi VTK ry nousee omille jaloilleen tämän tänään päätettävän toimenpiteen johdosta? Toiseksi haluan kysyä, antaako kaupunki tällaisissa tilanteissa mitään opastusta liiketoiminnan saamiseksi kannattavaksi, vai onko ainoa avun muoto raha?