Miksi en kannattanut Keskustakirjastoa

Käytin kaupunginvaltuustossa 28.1.2015 seuraavan puheenvuoron, kun valtuusto käsitteli Keskustakirjastoa:

 

Keskustakirjaston hankesuunnitelma

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Keskustakirjasto on monella tavalla viehättävä hanke. Rakennus vaikuttaa kauniilta ja toimintakonsepti mielenkiintoiselta. Itsenäisyys on myös niin tärkeä asia, että on luonnollista miettiä merkittävää tapaa juhlistaa sen 100-vuotisjuhlaa.

Toki tämä vaikuttaa jonkin verran keinotekoiselta, sillä kirjaston on tarkoitus olla käyttöönotettavissa viimeistään 101-vuotisjuhlissa.

Tänään kaupunginvaltuustolle esitetään lähes 100 miljoonaa maksavan Keskustakirjaston hankesuunnitelmaa, josta Helsingin kaupungin osuudeksi on tulossa 66 miljoonaa. Keskustakirjaston arvellaan lisäävän myös vuotuisia käyttökustannuksia enintään 6,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmassa edellytetään, että Keskustakirjasto-hankkeen toteutuessa vähintään puolet käyttötalouden toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjastotoimen toimintamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla tulolähteillä.

Tämä tarkoittaa käytännössä muihin kirjastoihin kohdistuvia karsimistoimenpiteitä, mikäli uudet tulolähteet eivät ole riittäviä.

Huolestuttavana pidän sitä, että rakennuskustannusten mahdollinen nousu tulee kokonaisuudessaan helsinkiläisten veronmaksajien maksettavaksi.

Keskustakirjasto-hanke ei viehättävyydestään huolimatta ole syntynyt kaupunkilaisten tarpeista, vaan toiselta pohjalta. Jos kaupungin talous ja talouden näkymät olisivat positiiviset, kannattaisin mielelläni Keskustakirjasto-hanketta. Koen kuitenkin tehtäväkseni kaupunginvaltuutettuna pyrkiä pitämään huolta kaupungin rahojen riittämisestä siihen, mikä on tärkeintä kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta.

Vertaisin Keskustakirjaston rakentamista siihen, että talousvaikeuksissa oleva perhe tekee Tekniikan Maailman –kestotilauksen, jota ei voi peruuttaa. Kaataako se perheen talouden? Ei kaada, mutta jonkin verran vaikeammaksi se tulevaisuuden tekee.

Nähdäkseni Keskustakirjasto ei ole tässä kaupungin taloudellisessa tilanteessa perusteltu hanke. Siksi ehdotan, että päätösesitys hylätään.