Peruspalvelut voidaan turvata, kunhan rahaa ei käytetä tarpeettomaan

Helsingin kaupunginvaltuustossa on juuri meneillään talousarvioiehdotuksen lähetekeskustelu. Käytin kokouksessa Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron:

16

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva

lähetekeskustelu

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Myy osakkeet, kun yhtiö alkaa suunnitella uuden pääkonttorin rakentamista.

Miksi sijoittamisen asiantuntijat antavat tämänlaisen sijoitusvinkin? Syy on siinä, että kun yhtiö alkaa suunnitella uutta ylvästä pääkonttoria, yhtiö on menettänyt fokuksensa. Se ei enää keskity siihen, mikä yritystoiminnassa on keskeistä: oman liikeideansa kustannustehokkaaseen toteuttamiseen. Jos yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus haluavat pystyttää itselleen monumentin, joka muistuttaa heistä vielä heidän toimikautensa jälkeenkin, heidän arvonsa eivät ole kohdallaan.

Kun alamme valmistella tulevan vuoden talousarviota, myös meidän on syytä miettiä arvojamme. Meidänkin vaaramme on se, että haluamme tehdä näyttäviä monumentteja muistuttamaan meidän ajastamme poliittisina päättäjinä. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä pitää kuitenkin hyvää arkea tärkeämpänä kuin jälkeenjääviä monumentteja. Sen takia meidän ohjeemme talousarvioehdotuksen valmisteluun on selkeä: Emme halua veronmaksajien rahojen käyttämistä korkealentoisiin hankkeisiin, vaan oikeasti tarpeellisiin hankkeisiin.

Meillä ei ole varaa kaikkeen, mutta meillä on varaa kaikkeen tarpeelliseen, kunhan tyydymme siihen, mikä on tarpeellista.

Huolestuneina katsomme sitä, miten julkinen talous on vahvasti velkaantunut monissa länsimaissa ja myös Suomessa. Velkarahalle rakennettu yhteiskunta ei ole turvallisella pohjalla. Riippumatta siitä, miten paljon ongelmia aiheutuu esim. Etelä-Euroopan maiden velkaisuuden johdosta, Helsingin asema on turvatumpi, jos emme ole kovin velkaantuneita.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Männistö sanoi Helsingin Kokoomuksen olevan valmis priorisoimaan. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on osoittanut käytännössä priorisoivansa. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ei kannattanut Keskustakirjastoa. Tällä olisimme säästäneet 66 miljoonaa esim. homekoulujen kunnostuksiin, minkä lisäksi olisimme säästäneet tulevissa käyttökustannuksia maksimissaan jopa 6,4 miljoonaa vuosittain. Emme olisi ylipääomittaneet Helsingin Energiaa. Tätä kautta olisimme saaneet 100 miljoonaa euroa kaupungin kassaan.

Kristillisdemokraattien tavoite on harjoittaa vastuullista politiikkaa, jossa kaupungin velkaantuneisuus jäisi matalammaksi kuin nykyisellä politiikalla, mutta jossa kuitenkin olisi enemmän rahaa ihmisten tärkeimpiin palveluihin. Tekemällä tämänsuuntaisia esityksiä toivomme voivamme skarpata valtuustoa. On tärkeää, että priorisoinnista ei vain puhuta, vaan sitä toteutetaan siten, että kaupunkilaisten peruspalvelut turvataan.

Mikäli emme pienenä puolueena onnistu saamaan tätä valtuustoa tekemään parempia päätöksiä, meidän toivomme on siinä, että tulevissa vaaleissa kaupunkilaiset osoittavat äänestyskäyttäytymisellään pitävänsä peruspalveluja tärkeämpänä kuin monumentteja. Jos näin tapahtuu, sitten kuuntelette meitä.

Kristillisdemokraattien eväät talousarvion valmisteluun tiivistetysti:

  1. Tiukkaa talouskuria on syytä noudattaa.
  2. Ihmisten tarvitsemat palvelut tulee turvata suhtautumalla varsin torjuvasti sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ole tarpeellisia.