Miksi Helsingin on syytä vastata ”Kyllä” kuntajakoselvitykseen?

Helsingin kaupunginvaltuustossa keskusteltiin tänään 11.3. myös kuntajakoselvitystä ja Helsingin vastauksesta siihen. Käytin kokouksessa seuraavan puheenvuoron:

7 Erityinen kuntajakoselvitys ja kuntarakennelain mukainen yhdistymissopimus
(Mika Ebeling)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Joskus isojen päätösten edessä on syytä katsoa historiaa. Historian saatossa Helsinkiin on tehty monia alueliitoksia. Kun nyt jälkikäteen tarkastelemme näitä tehtyjä alueliitoksia, niin eivätkö ne kaikki ole osoittautuneet jälkikäteen hyviksi päätöksiksi?

Tämä antaa mielestäni vahvan perusteen luottaa siihen, että näin tulisi käymään myös tämän alueliitoksen suhteen.

Nähdäkseni olisi luonnollista, että yhtenäistä kaupunkirakennetta hallittaisiin yhtenä kaupunkina.

Mielestäni kuntajakoselvittäjät ovat tehneet hyvää työtä ja pidän tärkeänä, että Helsinki kertoo oman kantansa asiasta. Muut kunnat pitävät kyllä huolta omien kantojensa ilmaisemisesta. Helsingin tehtävä on sanoa oman kantansa eikä toisten kantoja.

Miksi on tärkeää, että Helsinki sanoo tänään ”Kyllä”? Sen tähden, että Helsinki on silloin edistämässä ratkaisun syntymistä eikä itse rakenna patti-tilannetta. Nähdäkseni Helsingin ”Kyllä” –päätös on kaikissa tilanteissa viemässä asioita parempaan suuntaan kuin ”Ei” –päätös. Vaikka tuloksena olisi lopulta vain Helsingin ja Vantaan liitos, mikä olisi ehkä kansanäänestyksen jälkeen todennäköisin kehityspolku, niin silti tilanne olisi merkittävästi nykyistä parempi.