Voisiko tuottavuutta parantaa sairauspoissaoloja vähentämällä?

Tein kaupunginvaltuuston kokoukseen 11.3. seuraavan kysmyksen liittyen sairauspoissaoloihin. Valitettavasti valtuuston puheenjohtajisto valitsi kaksi muuta kysymykstä kyselytunnille. Saan kysymykseen aikanaan kirjallisesti.

Tässä kysymykseni:

KYSYMYS KYSELYTUNNILLE
– Mika Ebeling

Tuottavuuden parantaminen on keskeinen ja yhteisesti sovittu tavoite tälle valtuustokaudelle. Työn tuottavuuden nimissä on jonkin verran myös karsittu palveluja, vaikka valtuustoryhmät ovat erimielisiä siitä, onko perusteltua hyväksyä palvelutasoa laskemalla saatua kustannussäästöä tuottavuuden parantamiseksi.

Työn tuottavuuteen liittyy keskeisesti kuitenkin myös työhyvinvointi, työmotivaatio ja palvelualttius. Näihin liittyy läheisesti kysymys sairauspoissaoloista. Pidän pääsääntöisesti perusteltuna sitä, että työntekijällä on oikeus jäädä lyhytaikaiselle sairaslomalle ilman lääkärintodistusta. Joidenkin kohdalla se voi kuitenkin johtaa myös väärinkäytöksiin.

Kysyisin, onko kaupungin tasolla ja virastoittain tutkittu lyhyiden sairauspoissaolojen jakautumista eri viikonpäiville? Voisi olettaa, että sairauspoissaolojen tulisi jakautua tasaisesti eri viikonpäiville, jos ilmoittamisjärjestelmässä ei ole epäkohtaa. Toiseksi kysyisin, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin kaupunki on ryhtynyt mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi?