Hakaniemen kauppahalli ja suojelun kustannukset

Helsingin kaupunginvaltuustossa päätettiin 26.8. Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksesta. Käytin tilaisuudessa seuraavan puheenvuoron, jolla halusin kiinnittää huomion siihen, miten jonkin kohteen suojelu aiheuttaa kustannuksia vuokralaisille – myös kaupungin omille virastoille.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut.

Onko realistista olettaa, että peruskorjatuissa tiloissa vuokralaiset tekevät niin hyvää tulosta, että pystyvät maksamaan reilusti korotettua vuokraa?

Tämä on nähdäkseni tämän hankesuunnitelman merkittävä epävarmuustekijä.

Kaupungissa on paljon kohteita, joita halutaan suojella. Monet näistä suojelutoiveista ovat perusteltuja.

Halu suojella aiheuttaa kaupungille merkittäviä kustannuksia. Kenen tulisi nämä kustannukset maksaa? Onko oikein, että suojelun aiheuttamat lisäkulut peritään yrittäjiltä? Entä onko oikein, mikäli suojelun kustannukset peritään esim. opetusvirastolta tai varhaiskasvatusvirastolta?

Mielestäni vuokrataso Hakaniemen kauppahallissa tulee asettaa tasolle, joka mahdollistaa kohtuullisen kannattavan liiketoiminnan. Lisäksi vuokratason tulee olla sellainen, että kauppahalli on täynnä elämää, täynnä yrittäjiä.

Jos tämä yhtälö ei tuota kokonaistaloudellisesti kannattavaa yhtälöä kaupungin kannalta, niin silloin on tärkeää, että päättäjinä saamme nähdä suojelun hintalapun. Tällöin sekä suojelulliset että taloudelliset näkökohdat tulevat huomioiduiksi.

On kohteita, joissa kaupungin omat virastot vuokraavat suojeltuja kohteita. Näissä kohteissa suojelun aiheuttamat lisäkustannukset olisi nähdäkseni perusteltua erottaa perittävästä vuokrasta siten, etteivät kaupungin omat virastot joudu maksamaan suojelurahaa vastoin tahtoaan.

Kannatan Mari Holopaisen, Pilvi Torstin, Pia Pakarisen ja Yrjö Hakasen ponsiehdotuksia.”