Valtuuston on syytä kantaa vastuu kouluverkosta

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin sitä, siirretäänkö päätösvalta esim. koulujen lakkauttamisesta valtuustolta opetuslautakunnalta. Käytin asiasta seuraavan puheenvuoron:

7

Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle

HEL 2015-006340 T 00 01 00

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

En koe mitenkään voivani kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan toimivallan siirtämisestä opetuslautakunnalle.

On totta, että nykyisen johtosäännön mukaan koulujen hallinnollinen yhdistäminen tai lakkauttaminen on moniportainen päätösprosessi. On myös totta, että tällainen päätösprosessi on raskas. Moni päättäjä joutuu tutustumaan asiaan, käydään paljon poliittista keskustelua, kansalaiset saavat kertoa näkemyksensä poliittisille edustajilleen, valtuutetut voivat kysyä saamaansa kritiikkiin liittyen esittelijöiden perusteluja. Valtuutetut pohtivat eri perusteluja ja tekevät päätöksen.

Tätä on demokratia. Erityisesti koulujen lakkauttaminen ja sitä lähellä oleva hallinnollinen yhdistäminen ovat vanhemmille ja lapsille tärkeitä asioita ja on tärkeää, että asioista käydään sellainen keskustelu, jossa kaupunkilaiset kokevat tulevansa aidosti kuulluiksi. Onhan todettu, että ihminen hyväksyy varsin hyvin tahtonsa vastaisen päätöksen, jos hän kokee saaneensa tuoda oman mielipiteensä julki ja saaneensa pyrkiä demokraattisesti vaikuttamaan asioihin.

Jos sen sijaan päätökset tehdään niin, etteivät ihmiset koe tulevansa kuulluiksi, heidän on vaikea hyväksyä tehtäviä päätöksiä. Lisäksi he vieraantuvat.

Aikanaan Helsingin kaupungilla oli demokratia-työryhmä. Käsittääkseni tarkoitus oli ainakin antaa sellainen mielikuva, että demokratiaa haluttaisiin edistää. Jos päätöksenteko koulujen lakkauttamisesta siirretään vaaleissa valitulta valtuustolta välillisesti valitulle opetuslautakunnalle, heikentää se ihmisten vaikutusmahdollisuuksia.

Kansalaisyhteiskunnan kannalta on tärkeää, että ihmiset voivat vaikuttaa heille tärkeään päätöksentekoon muutenkin kuin vaalien kautta.

Jos jotkut kokevat, että kaupunginvaltuusto on liian usein hylännyt esim. koulujen hallinnollisen yhdistämisen, niin oikea ratkaisu ei ole viedä valtaa pois valtuustolta. Oikea ratkaisu olisi pitää huolta, että asiasta lopulta päättävät valtuutetut ovat riittävän hyvin informoituja päätöksen perusteista ja myös siitä, miksi päätösehdotukseen kohdistuva kritiikki ei ole kohdallaan.

Jos opetusvirasto hoitaa tämän hyvin, niin me kaupunginvaltuutetut olemme Teidän tukenanne perustelemassa vaikeitakin päätöksiä.

Kannatan palautusesitystä.