Jätkäsaaren Bunkkeri myydään

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään 11.5. Jätkäsaaren Bunkkerin tulevaisuuteen liittyvät ratkaisut.

Ymmärrän, että tämä on erityistapaus, mutta mielestäni kaupungin kuitenkin kannattaisi pohtia, eikö usein voitaisi toimia kannattavammin.

Käytin seuraavan puheenvuoron:

4

Jätkäsaaren Bunkkerista järjestetyn toteutuskilpailun lopputulokseen perustuvan hankekokonaisuuden hyväksyminen

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Jätkäsaaren Bunkkeri-hankkeeseen liittyy joitakin asioita, jotka eivät minusta näytä hyviltä.

  1. Ensiksikin Käpylinnan tilat vaikuttavat palvelevan paremmin monien varsinkin erityisryhmien liikuntatarpeita kuin tämä Jätkäsaaren Bunkkeri. Vaikka asiat eivät muodollisesti liity toisiinsa, niin tietty yhteys niillä ilmeisesti on. Mielestäni kaupunginvaltuuston on hyvä ilmaista tästä kantansa. Siksi kannatan asiasta tehtyjä toivomusponsia.
  2. Minun on vaikea ymmärtää, miten tämä tehtävä ratkaisu voisi olla kaupunkilaisille kovin edullinen.

Ymmärrän sen, että kannattavien yritysten voi olla viisasta myydä esim. omistamiansa huoneistoja ja vuokrata ne käyttöönsä, koska niillä on rahalle taloudellisesti kannattavia sijoituskohteita, jotka tuovat yhtiön kassaan enemmän rahaa kuin vuokrat niiden taloutta rasittavat.

Mutta kaupungin kannalta minun on vaikea käsittää, miten tämä voisi olla kannattavaa. Sen minkä kaupunki nyt säästää, se ajan kanssa vaikuttaisi maksavan korkojen kanssa takaisin. Saamme siis nyt kauppahintana 22,711 miljoonaa euroa ja maksamme pelkästään pääomavuokraa 25 vuoden aikana 47,7 miljoonaa euroa.

Jos sanotaan, että kaupunki maksaa vain korvauksen tarvittavista muutostöistä ja ylläpidosta ja yrittäjä ottaa voittonsa asunnoista, niin ei tämä siltikään näytä täsmäävän.

Eikö kaupungin tavoite olekaan kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen? Onko tämä asunnoista saatava voitto tekemässä Helsingin asunnoista kohtuuhintaisia, vai viemässä niitä entistä kauemmas kohtuullisuudesta? Jos tästä asuntojen kohtuuhintaisuudesta ei edes piitattaisi, niin eikö kaupungin kannattaisi kuitenkin ottaa saatava voittomarginaali omaan taskuunsa, eikä jättää sitä ulkopuolisen yrittäjän taskuun?

Minusta tehtävä ratkaisu näyttää loogiselta vain, jos Helsinki pyrkii saamaan itselleen mahdollisimman paljon rahaa eikä välitä asuntojen kohtuuhintaisuudesta ja tämän lisäksi Helsinki on vakuuttunut siitä, ettei se itse kykene tekemään tämänkaltaista työtä siihen hintaan, jolla yksityinen tämän tekee voittomarginaalinsa kanssa.

Ymmärrän, että tämä on erikoistapaus eikä näiden asuntojen ilmeisesti tässä kohteessa olekaan tarkoitus olla erityisen kohtuuhintaisia, vaan erityistapauksina niiden sallitaan olevan huomattavankin kalliita. Ymmärrän myös sen, ettei kaupungilla ole tässä tilanteessa ilmeisesti tarvittavaa osaamista.

Haluan kuitenkin kysyä, eikö kaupungin kannattaisi hankkia sellainen osaaminen, että kaupunki voi jatkossa hoitaa rakentamisen itse silloin, kun se on tarkoituksenmukaista? Ja eikö kaupungin kannattaisi olla pyrkimättä eroon tiloista, joita se itse tarvitsee.

Lisäksi olen sitä mieltä, ettei kaupungin pidä hirttäytyä investointikattoon, jos pakollinen investointi on taloudellisesti kannattava.