Vegaaniruoka-valiosta keskusteltiin

Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa keskusteltiin vegaaniruoasta. Keskustelussa käytin kaksi puheenvuoroa, joista jälkimmäisen oikaistakseni varhaiskasvatuslautakunnan kokouksista mahdollisesti syntyneitä virheellisiä käsityksiä.

11

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin

päiväkodeissa

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Tästä asiasta muodostuu helposti suuri periaatekysymys, jossa molemmat osapuolet kykenevät perustelemaan kantansa periaatteellisesti.

Ne, jotka kannattavat vegaaniruuan tarjoamista kaupungin päiväkodeissa voivat kokea tämän vahvasti tasa-arvokysymyksenä: jokaisen pitää saada vakaumuksensa mukaista ruokaa ilman eri maksua. Nyt tämä ei toteudu vegaanien osalta päiväkodeissa. Voidaan myös todeta, että kunnioitetaanhan uskonnollisiakin vakaumuksia eikä esim. muslimien tarvitse syödä sianlihaa.

Toisaalta vegaaniruuan tarjoamista kaupungin päiväkodeissa vastustavat voivat myös kokea tämän vahvasti tasa-arvokysymyksenä. Miksi vegaani-ruokavalio olisi sellainen erityinen vakaumus, että kaupungin pitäisi maksaa merkittävästi tästä vakaumuksesta, kun muista vakaumuksista moni maksaa itse?

Minusta näyttää siltä, että vegaaniruokavalio koskisi pientä ihmisjoukkoa, mutta aiheuttaisi merkittävät lisäkustannukset / lapsi. Sitä vastoin esim. uskonnollinen syyt olla syömättä sianlihaa koskevat monia, mutta eivät käsittääkseni aiheuta suuria yksikkökustannusten nousua.

Jokainen hyvään pyrkivä vanhempi on valmis satsaamaan lapsensa eettiseen kasvatukseen. Oman summittaisen laskutoimitukseni mukaan oma perheeni on satsannut n. 100.000 euroa, jotta lapsemme saisivat hyvän eettisen kasvatuksen. Tätä vasten tuntuu epäreilulta, jos vegaaniruokavalio muodostuu sillä tavalla etuoikeutetuksi vakaumukseksi, että se tulisi toisten kustantaa. Jos vegaaniruokavalio halutaan kustantaa yhteiskunnan varoilla, eikö kaikilla pitäisi silloin olla yhtä suuri henkilökohtainen eettinen raha, jonka sitten saisi käyttää sen mukaan kuin kunkin vakaumus vaatii?

Tai jos rahaa satsataan lisää päiväkotien ruokailuihin, niin eikö olisi parempi satsata se kaikkien ruokaan, eikä ainoastaan vegaanien ruokaan?

Näillä perustein kannatan valtuutettu Laura Rissasen palautus-esitystä.

Lisäksi totean, että mikäli kaupunginvaltuusto kuitenkin päättää toteuttaa esitetyn kokeilun, tulee kaupunginvaltuuston mielestäni osoittaa lisäraha Varhaiskasvatusvirastolle kokeilun toteuttamiseksi.

Lopuksi totean, että apulaiskaupunginjohtaja Viljasen perusteet olivat myös merkittäviä.

 

 

 

Toinen puheenvuoroni:

Arvoisa puheenjohtaja,

Varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien puheenvuoroista saattoi mielestäni saada virheellisesti sen kuvan, että Varhaiskasvatusjohtaja olisi kannattanut tätä kokeilua.

Varhaiskasvatusjohtaja muutti lausuntoehdotustaan niin, että lausunnon loppuun lisätään

seuraavat virkkeet: ”Lausunnossa mainitut asiat huomion ottaen vegaaniruokaa voidaan tarjota Helsingin kaupungin päiväkodeissa, edellyttäen, että talousarviossa varaudutaan tähän. Mikäli vegaaniruokaa aletaan tarjota, tulee kustannuksia seurata säännöllisesti.”

Mielestäni tämä on varsin neutraali lausuma, jota virheellisesti on yritetty tulkita esityksen kannatuksena.

Pidän lautakunnan puheenjohtaja Emma Karin puheenvuoroa epäasiallisena, kun hän parjasi lautakuntamme Kokoomus- ja Perussuomalaisia jäseniä.

Mielestäni Varhaiskasvatuslautakunnassa kaikki yrittävät pitää huolta hyvästä varhaiskasvatuksesta. Se, että joku on lautakunnan puheenjohtajan kanssa eri mieltä jostakin yksittäisestä kysymyksestä, ei tarkoita automaattisesti, että toinen ihminen olisi kaikin tavoin paha.