Helsinki saa pormestarin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden johtamisjärjestelmän kokouksessaan 22.6. Päätösehdotus oli jonkin verran parantanut siitä, mitä meille maaliskuussa esitettiin. Pidin kokouksessa KD-valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron.

10

Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Maaliskuussa käsittelimme täällä kaupunginvaltuustossa johtamisjärjestelmää edellisen kerran.

Tuolloin kerroimme omat näkemyksemme, jotka eivät ole suuresti muuttuneet. Valmistelu on osittain edennyt toivomaamme suuntaan.

Tuossa yhteydessä KD-valtuustoryhmä totesi, että johtamisjärjestelmäuudistuksessa on paljon hyvää, mutta jotain voitaisiin tehdä vielä paremmin.

Esitetty kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen koko on OK, samoin vaatimus siitä, että kaupunginhallituksen jäsenet ovat jatkossa valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Virkamiesvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon selkeä erottaminen on hyvä asia.

Vaalien jälkeen pormestareilla on suuri valta. Kun demokratian vahvistamisesta puhutaan, niin olisi mielestämme perusteltua edellyttää, että valittavat pormestarit olisivat varsinaisia valtuutettuja.

Tuntuisi erikoiselta, jos henkilölle, jota kansalaiset eivät ole valinneet valtuutetuksi, annettaisiin valta johtaa koko kaupunkia.

Tämä esityksen kohta ei tunnu demokratian kannalta oikealta, vaikka inhimillisesti se onkin ymmärrettävä. Eikö viime vaaleissa moni ryhmäjohtaja pudonnut valtuustosta ja nykyinen kaupunginhallituksen puheenjohtajakin taisi tulla ryhmänsä viimeisenä valituksi. Mielestämme tämänkaltaiset päätökset tulisi kuitenkin tehdä kaupungin ja demokratian näkökulmasta eikä jostakin muusta syystä.

Pitäisimme suotavana, että toimialalautakuntien koko olisi 15 jäsentä poliittisen kattavuuden vuoksi.

Positiivisena pidämme sitä, että innostus erilliseen pormestariohjelmaan vaikuttaa hiipuneen. On perusteltua, että valtuusto päättää strategiaohjelmasta tai sitten laaditaan pormestariohjelma, mutta molempia ei tarvita. Molempien tekeminen olisi ns. tårta på tårta.

Keväällä enemmistö halusi linjata, että toimialoja tulisi olla enintään neljä. Demarit halusivat, että olisi linjattu, että toimialoja on vähintään neljä. Me totesimme, että neljä vaikuttaisi meidän mielestämme hyvältä. Linjamme näyttää nyt toteutuvan.

Linjasimme maaliskuussa, että jatkossa palvelukokonaisuuksien määrän tulee olla merkittävästi pienempi kuin nykyisten virastojen määrä. Nyt näin näyttää käyvän. Kaupunki saattaa säästää, jos jatkossa ei tehdä virheitä, jotka syövät säästöt. On syytä pitää huolta siitä, että luottamushenkilöille maksettavat palkat ja palkkiot eivät muodostu kohtuuttoman korkeiksi.

Kansliapäällikön asema herättää meissä yhä kysymyksiä. Tuleeko siitä liian vahva? Toki nykyinen esitys on parempi kuin maaliskuussa pöydällä ollut esitys.

Uudistus antaa demokratialle ja kansalaisten vaikuttamiselle uusia mahdollisuuksia. On hyvä, että ihmiset voivat osallistua ja pystyvät vaikuttamaan. Pidämme perusteltuna, että päätoimisina luottamushenkilöinä toimivat pormestari ja apulaispormestarit huolehtisivat kuntalaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen toteutumisesta, kuten meille esitetäänkin.

Kun luottamuspaikkojen määrä vähentyy ja valtaa käytännössä myös keskitetään, pidämme erittäin tärkeänä, että kuntavaalien tulos otetaan aiempaa paremmin huomioon kaikilta osin luottamuspaikkoja jaettaessa – ei vain pormestarinpaikkoja jaettaessa.