Maankäyttö ja Helsinki Quick Step

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään myös Helsingin asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaa. Liikenneratkaisut ratkaisevat suurelta osin myös sen millaista asumista voidaan rakentaa. Helsinki Quick Step on erittäin mielenkiintoinen projekti, johon kannattaa perehtyä.  Jos sen visiot ovat toteutuskelpoisia, ne ovat käsittääkseni tavoittelemisen arvoisia.

Käytin kokouksessa seuraavan puheenvuoron:

7

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Lähes kaikki hyväksyttäväksi ehdotettavat kohdat vaikuttavat hyväksyttäviltä. Vain yksi kohta on selvästi vastoin KD-valtuustoryhmän kantaa. Tähän liittyen olin suunnitellut tekeväni vastaesityksen, joka kuitenkin on niin samansuuntainen kuin valtuutettu Kantolan tekemä esitys, että kannatan hänen tekemäänsä vastaehdotusta enkä tee omaa ehdotusta.

(Oma ehdotus olisi ollut seuraava: Muutetaan päätösehdotukseen kuuluva kappale 39 kuulumaan seuraavasti: ”Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun etenemistä edistetään Koivusaaren ja Östersundomin alueilla.”)

Vaikka suurimman osan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ehdotettavista asioista voimme varmaankin suurella enemmistöllä hyväksyä, niin nämä päätökset voidaan toteuttaa hyvin monella tavalla.

KD-valtuustoryhmä haluaa ryhmäpuheenvuorossaan nostaa nimenomaan tämän kysymyksen esille.

Ensimmäiseksi meille esitetään hyväksyttäväksi seuraava maankäytön periaate: ”Maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva yhdyskuntarakenne.”

Tämä on erinomainen periaate: tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva yhdyskuntarakenne.

KD-valtuustoryhmä toivoo, että tämä periaate ei jää periaatteen tasolle, vaan otetaan käytännössä vakavasti.

Mitä, jos on mahdollista toteuttaa asuntotuotantotavoitteet, joukkoliikenteen pääväylien nopeimpien yhteyksien keskinopeus pysähdysten kanssa olisi n. 60 km/h, joukkoliikennematkat eivät olisi hukka-aikaa, vaan hyötyaikaa, joukkoliikenne ja pyöräliikenne olisi integroitu, autoliikenteelle olisi saman verran kaistoja kuin nykyisin, Kansallinen kaupunkipuisto voitaisiin toteuttaa, Vartiosaari ja Malmin lentoasema säilyttää, luonto suurelta osin säästyisi ja uusi asuntorakentaminen integroituisi nykyiseen yhteiskuntarakenteeseen? Ja kaiken lisäksi säästäisimme merkittävästi rahaa, kun monet kalliit liikennehankkeet kävisivät tarpeettomiksi!

Kuulostaako tämä liian hyvältä? Onko tämä epärealistista? Kenties, mutta mielestämme meidän tulee ottaa vakavasti, kun useat asiantuntijat ovat esittäneet suunnitelman, joka voisi johtaa meidät äsken esitettyyn tulevaisuuteen.

Poikkeuksellisesti toistan, mikä voi olla mahdollista:

 1. Asuntotuotantotavoitteet saavutettaisiin
 2. joukkoliikenteen pääväylien nopeimpien yhteyksien keskinopeus pysähdysten kanssa olisi n. 60 km/h
 3. joukkoliikennematkat eivät olisi hukka-aikaa, vaan hyötyaikaa,
 4. joukkoliikenne ja pyöräliikenne olisi integroitu
 5. autoliikenteelle olisi saman verran kaistoja kuin nykyisin
 6. Kansallinen kaupunkipuisto voitaisiin toteuttaa
 7. Vartiosaari voitaisiin säästää
 8.  Malmin lentoasema voitaisiin säilyttää
 9. Luonto suurelta osin säästyisi
 10. uusi asuntorakentaminen integroituisi nykyiseen yhteiskuntarakenteeseen
 11. Lisäksi säästäisimme merkittävästi rahaa, kun monet kalliit liikennehankkeet kävisivät tarpeettomiksi!

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä pyytää nöyrästi, että asianomaiset virkamiehet ja kaikki valtuustoryhmät perehtyvät huolella Helsinki Quick Step –ehdotukseen. Se on vähintään perehtymisen arvoinen. Kun voi olla mahdollista saavuttaa äsken sanomani hienot asiat, olisi hirvittävän surullista, jos kaikki tuo jäisi saamatta vain sen takia, ettemme vaivautuisi asiaa selvittämään.