Malmin lentoasemaa käsiteltiin

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 8.6. aloitetta, jossa esitettin mielipidetutkimuksen tekemistä Malmin lentoasekenttäalueen tulevaisuudesta. Kannatin äänestyksessä aloitetta, vaikka en uskonutkaan sen läpimenoon.

Malmin lentoasema on pelastettavissa, mutta käsittääkseni siihen tarvitaan kaupunkilaisten tekemä kunnallinen kansanäänestysaloite.. Kaupunginvaltuuston enemmistö on ajamassa Malmin lentoasemaa alas, vaikka se tietää kaupunkilaisten enemmistön haluavan Malmin lentoaseman säilyttämistä. Siksi luulen, että tarvitaan näin järeä toimenpide, jotta valtuusto muuttaisi kantansa.

Alla puheenvuoroni:

11

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite mielipidetutkimuksen tekemisestä Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Kannatan Malmin lentoaseman säilyttämistä. Kannatan myös palautusta, vaikka en uskokaan sen läpimenoon.

Tehdyt mielipidekyselyt ovat kyllä jo tähän mennessä osoittaneet, että ilmeisesti kaikkien valtuustopuolueiden kannattajien enemmistö kannattaisi kentän säilyttämistä.

Kun kaupunginvaltuuston enemmistö tämän tietäen on ajamassa Malmin lentokenttää alas, niin tämän tilanteen muuttamiseksi tarvitaan ymmärtääkseni mielipidetiedusteluehdotusta järeämpi toimintamalli.

Siksi toivon, että Malmin kentän puolustajat tekevät kansalais-aloitteen neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä. Uskon, että jos esim. 10 % kaupunkilaisista allekirjoittaisi tällaisen aloitteen, niin pitäisin selvänä, että tämän valtuuston enemmistö hyväksyisi tällaisen ehdotuksen.