Raide-Jokeri etenee, miten käy kustannusten?

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raide-Jokerin hankesuunnitelman. Se on hyvä. Käytin valtuustossa seuraavan puheenvuoron, jotta tämä hanke toteutettaisiin ilman tarpeettomia kustannusylityksiä.

5

Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen

 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Poikittainen joukkoliikenne olisi pitänyt toteuttaa jo silloin, kun poikittainen henkilöautoliikenne alkoi yleistyä. Kun ihmisillä on liikennetarpeita, ne purkautuvat jollakin tavalla. Kehä-teiden rakentaminen tyydytti ihmisten liikkumistarpeita yksityisautoilun keinoin. On selvä, että kehäteitä tarvittiin, mutta valitettavaa on se, että samaan aikaan ei rakennettu vahvaa poikittaisen joukkoliikenteen linjastoa.

Siksi meille on jäänyt haasteellinen tehtävä rakentaa niin hyvä poikittaisen joukkoliikenteen verkko kuin nyt on mahdollista. Reilun 20 vuoden ajan olen pyrkinyt tätä päämäärää edistämään, ensin bussi-Jokeria eli nykyistä runkolinjaa 550, sitten Jokeri-kakkosta, joka toteutuessaan sai nimen runkolinja 560. Myös kehä III tarvitsee oman runkolinjansa.

Tänään esillä olevan Raide-Jokerin rakentamiseen olen suhtautunut varovasti, vaikka poikittaista joukkoliikennettä olenkin määrätietoisesti pyrkinyt edistämään. Syynä ovat olleet hankkeen kustannukset ja matalaksi jäävä hyöty-kustannussuhde.

Nyt hanke on etenemässä ja pidän sitä perusteltuna. Raide-Jokerin merkitys poikittaisen joukkoliikenteen edistämisessä on merkittävä.

On kuitenkin yksi iso mutta. Ja se mutta liittyy kustannuksiin. Joukkoliikennehankkeiden kustannukset ovat viime aikoina liian usein ylittäneet alun perin hyväksytyn budjetin eikä se rajoitu vain länsimetroon. Valtuutettu Soininvaara on täällä valtuustossa useamman kerran ilkkunut Olkiluodon ydinvoimalahankkeen kustannusten karkaamista. Jostakin syystä joukkoliikennehankkeiden kustannusten karkaamiseen hänellä ei ole riittänyt samaa mielenkiintoa.

Minun mielestäni meidän kuitenkin tulee kiinnittää täällä valtuustossa enemmän huomiota Helsingin seudun joukkoliikennehankkeiden kustannuksiin, koska ne ovat meidän asioitamme. Koska joukkoliikennehankkeet ovat periaatteessa hyviä hankkeita, meillä on suuri vaara leväperäisyyteen. Tuntuu vaikealta esim. hyväksyä sitä, miten länsimetron liikennöinnin aloittaminen viivästyy vielä näin viime hetkillä.

Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että pyrimme hoitamaan nämä arvokkaat joukkoliikennehankkeet niiden arvon mukaisella tavalla.

Tämän johdosta teen seuraavan toivomusponsi-ehdotuksen.

Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus seuraa tarkasti Raide-Jokerin kustannusten kehittymistä.