Kaupunginvaltuusto päätti Kruunuvuoren silloista – mahdollisesti paras ratkaisu jätettiin tutkimatta

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti selvin numeroin Kruunuvuoren siltojen rakentamisesta. Valitettavasti mahdollisesti paras ratkaisu jätettiin kartoittamatta. Tämä olisi ollut mahdollista tehdä varsin nopeasti. Nyt siltaratkaisut maksavat esityslistan mukaan 259,2 miljoonaa euroa. Hinta on dramaattisesti noussut jo tähän mennessä, mutta se ei enemmistöä kovin paljoa häirinnyt. Palautusesitykseni kaatui äänestyksessä luvuin 59-15.

Kun palautukset olivat kaatuneet, ehdotin, että Helsinki Quick Step -suunnitelman (= HQS) mukainen ratkaisu tutkittaisiin sinä aikana, jolloin sillan rakentamista valmistellaan. Koska ensimmäisen sillan rakentaminen alkaa n. 1½-2 vuoden kuluessa, olisi ollut noin vuosi aikaa tutkia mahdollisesti selkeästi parempi HQS -suunnitelma ilman, että se olisi hidastanut sillan rakentamista, mikäli HQS-suunnitelma ei osoittautuisi nyt tehtyä päätöstä paremmaksi. Näin olisi voitu välttää se virhe, joka nyt saattaa lopullisesti syntyä. Ponsiehdotukseni kaatui äänin 18-24 (tyhjiä 41). Ponnen hyväksyminen olisi tarvinnut 43 ”jaa” -ääntä.

Palautuskeskusteluun liittyen käytin valtuustossa seuraavan puheenvuoron:

10

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

On hienoa, että Helsingin kaupunginvaltuusto on joukkoliikennemyönteinen. Myönteisyys on säilynyt, vaikka olemme joutuneet kokemaan joitakin pettymyksiä kuten automaattimetro-hankkeen epäonnistumisen, useamman kustannuslaskelman menemisen uusiksi, Länsimetroon liittyen onnettoman laituri-ratkaisun ja viimeksi lähes käsittämättömältä tuntuvan hankkeen viivästymisen, kun kaiken piti olla juhlallista käyttöönottoa vailla valmiina!

Kun hyvästä asiasta, kuten joukkoliikenteen edistämisestä, tulee ns. poliittisesti korrektia, siihen sisältyy kuitenkin myös vaara. Vaarana on, että tulemme leväperäiseksi emmekä enää viimeisen päälle etsi parasta saatavissa olevaa ratkaisua. Rahaa saatetaan antaa kulua tarpeettomasti, kun on kuitenkin hyvästä asiasta kysymys. Tähänastinen keskustelu valitettavasti näyttää vahvistavan tätä pelkoani.

Kaupunginvaltuusto on lyhyen ajan sisällä toistamiseen hyväksymässä ison joukkoliikenne –hankkeen, jonka hyöty-kustannussuhde on selvästi alle kannattavuusrajan.

Edellinen oli Raide-Jokeri. Sitä olin valmis kannattamaan, koska ymmärrän poikittaisen joukkoliikenteen merkityksen ja parempaa vaihtoehtoa ei ollut esitetty. Nyt tilanne on toinen.

Nostan esille joitakin näkökohtia, joista en tässä hankkeessa pidä:

  1. Hanke ei lisää merkittävästi joukkoliikennematkoja.
  2. Matka-aika Kruunuvuorenrannasta pitenee Laajasalon sisäisillä matkoilla sekä Itä-Helsinkiin.
  3. Hanke pikemmin haittaa kuin vähentää autoliikennettä keskustassa.
  4. Yhteys auttaisi itäsuunnan metron ylikuormitukseen vain muutaman vuoden ajaksi.
  5. Matkalippujen hinnat nousisivat laskennallisesti 2,8 %.
  6. Helsingin käyttötaloudelle koituu 12,8 milj. lisäkustannus vuosittain aluksi, joka vain pikkuhiljaa pienenee.
  7. 30 vuoden aikaiset tuotot kattavat vain n. 10 % kokonaiskustannuksista.

Laajasalolaisille Itäkeskus on yhtä tärkeä asioinnin suunta kuin keskusta. Raidejokeri korostaa tätä. Haluammeko luoda tarpeettomia paineita Vartiosaaren tulevaisuudelle?

Kruunusilloista ei pitäisi päättää ennen kuin yleiskaavassa on määritelty rata- ja raitioliikenteen kokonaisuus. Kruunusilloista ei pidä tehdä Yleiskaavan lähtökohtaa.

Käsittääkseni Helsinki Quick Step –suunnitelmassa esitetty lautta-ratkaisu Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneratkaisuksi voi olla merkittävästi parempi kuin nyt tehty esitys.

Helsingin kaupunki on tehnyt 19.6.2012 päivätyn selvityksen lauttaan perustuvasta Laajasalon joukkoliikenneyhteydestä. Nähdäkseni siinä kuitenkin jatkoselvitykseen valittiin väärä vaihtoehto eli bussilauttavaihtoehto, kun paras olisi kävely- ja pyöräliikenteen lautta välille Kruunuvuorenranta-Katajanokka. Tämä tuli nähdäkseni torjutuksi, koska jatkoyhteyksiä ei suunniteltu optimaalisiksi. Yhteydet rantaan ja rannasta eteenpäin pitää tietysti optimoida tutkittavassa vaihtoehdossa. Mielestäni olisi pitänyt tutkia erityisesti se vaihtoehto, jota HQS ehdottaa.

Katajanokan puoleinen lauttasatama olisi luonteva pääteasema esimerkiksi Mannerheimintien ratikoille.

Kruunuvuoren siltojen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi Finkensillasta vuonna 2018. Tähän on n. 1½ -2 vuotta aikaa, joten ehdimme vielä selvittää, onko HQS:n ratkaisu parempi.

Tämän johdosta teen seuraavan palautusesityksen:

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää palauttaa Kruunusillat –hankkeen uudelleen valmisteltavaksi siten, että ilman tarpeetonta viivytystä tutkitaan huolellisesti, olisiko Helsinki Quick Step –suunnitelmassa esitetyn kaltainen lauttaratkaisu nyt esitettyä parempi vaihtoehto. Asia tulee pyrkiä tuomaan uudelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden kuluessa.

Haluan helsinkiläisten saavan mahdollisimman hyvän ja tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän kustannustehokkaasti. Haluan myös säästää rahaa ja Helsingin luontoa. Siksi tein tämän esityksen.

Kiitos!

 

PALAUTUSKESKUSTELUN JÄLKEEN

Palautuskeskustelun jälkeen käytin seuraavan puheenvuoron liittyen ponsiehdotukseeni.

10

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Koska Kruunuvuoren siltojen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi Finkensillasta vuonna 2018, tähän on n. 1½ -2 vuotta aikaa ja ehdimme vielä selvittää, onko HQS:n ratkaisu parempi.

Jos me teemme nyt päätöksen silta-ratkaisusta, niin silta -prosessi pääsee etenemään aikataulun mukaan. Silloin voimme samanaikaisesti selvittää HQS:n ehdottaman ratkaisun ilman, että se hidastaa tämän sillan rakentamista.

Mikäli osoittautuu, että HQS -suunnitelma ei olisi hyvä, niin siltahankkeelle ei olisi tullut vahinkoa. Mikäli taas osoittautuisi, että HQS –suunnitelma on parempi kuin nyt tehtävä päätös, niin silloin ehtisimme hyvin ottamaan tämän huomioon.

Siksi teen seuraavan toivomusponsi-ehdotuksen:

Hyväksyessään Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto toivoo, että selvitetään olisiko Helsinki Quick Step –suunnitelmassa esitetyn kaltainen lauttaratkaisu hyvä. Valtuusto toivoo, että selvitys tuodaan kaupunginvaltuuston tietoon vuoden kuluessa.

Kiitos!