Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen haasteet

Helsingin kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 14.9. lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumista. Vaikka tehostamisen kautta tilanne on saatu hoidettua lisääntyvä palvelujen tarve on ajamassa meidät vaikeuksiin.

Käytin valtuustossa seuraavan puheen:

11

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

On asioita, joissa olemme onnistuneet ja on asioita, joissa emme ole onnistuneet.

Toimintaa on onnistuttu tehostamaan ja näin hoitoaikoja on saatu lyhennettyä. Tämän onnistumisen johdosta olemme toistaiseksi selvinneet lisääntyneestä lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen kysynnästä.

Mutta pidän erittäin huolestuttavana kolmea seikkaa:

  1. Hoitoa tarvitsevien lasten ja nuorten määrä lisääntyy vuodesta toiseen.
  2. Tuntuu siltä, että perusongelman suuruutta ei ymmärretä. Tämä näkyy nähdäkseni siitä, miten asiaa käsitellään psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kannalta ikään kuin tässä piilisi ns. viisasten kivi, joka ratkaisisi ongelman. Varsinaiselle esityslistalle ei ole edes tuotu 3-sivuisen raportin nähdäkseni tärkeintä lausetta: ”Näin pitkäkestoiseen ja voimakkaaseen kasvuun on kuitenkin mahdotonta vastata vain erikoissairaanhoidon prosesseja tehostamalla.” Tämä lause kertoo, että meillä on ongelma ja että tämä ongelma on iso. Jonkin aikaa voidaan selvitä lisäämällä resursseja ja tehostamalla prosesseja, mutta loputtomiin emme näin selviä.
  3. Vaikka helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutumista käsittelevässä liitteessä mennään askel pidemmälle kuin varsinaisessa esityslistassa, niin siinäkään ei päästä asian ytimeen. On tietysti hyvä, että pyritään puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain, kun ongelmia on jo syntynyt ja ne havaitaan. Mutta tämäkään ei ratkaise itse ongelmaa.

Meidän tulee ajatella lämmöllä nuoria ja lapsia. Miksi esiintyy enenevässä määrin pahoinvointia?

Eikö pitkäkestoinen ja voimakas lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen tarpeen kasvu, kerro siitä, että kenties tässä yhteiskunnassa tehdään ja on jo pitkään tehty valintoja, jotka ovat johtaneet tähän ja jotka vievät tilannetta yhä huonommaksi.

Jälkeläiset nimensäkin mukaisesti jäävät jälkeemme. Siksi hyvän elämän keskeinen kysymys on se, miten meidän valintamme vaikuttavat tulevan ja tulevien sukupolvien elämään.

Maailmassamme on paljon rikkinäisyyttä. Meidän ei pidä tuomita ja syyllistää rikkinäistä. Mutta meidän tulee pyrkiä auttamaan kohti eheyttä.

Lasten ja nuorten terveen ja tasapainoisen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että he saavat elää rakastettuina ja turvallisessa kodissa. Turvallisuuteen liittyy keskeisesti se, että ihmissuhteet ovat läheisiä ja pysyviä.

Jos tätä ei ymmärretä, niin käy helposti niin, että vapauden lisäämiseksi revitään alas ympärillemme rakennettuja turvamuureja.

Kiitos!