Yleiskaava hyväksyttiin – miten käy Keskuspuiston?

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 26.-27.10 kaupunginvaltuuston kokouksessa hyväksyä Helsingin yleiskaavaesityksen.  Ehdotus on tehty väestöesnnusteen nopean kasvun vaihtoehdon mukaisesti ja sisältää monia kipukohtia.

Käytin kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan ryhmäpuheenvuoron:

5

Helsingin uuden yleiskaavan – Kaupunkikaavan hyväksyminen

– Ryhmäpuheenvuoro 26.10.2016 Mika Ebeling, KD

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Yleiskaavasta päätettäessä on tärkeää, että meillä on selkeä käsitys siitä, millaisen kaupungin me haluamme rakentaa. Miten rakennetaan kaupunki, jossa on hyvä asua ja tehdä työtä?

Tehokasta liikennejärjestelmää, hyvää joukkoliikennettä ja riittävää kaupunkiluontoa pidetään yleisesti hyvinä tavoitteina. Mutta mikä on se asukasmäärä, jolle kaupunkia rakennetaan ja kuinka paljon tai vähän kaupunki arvostaa sitä, mitä tänne on jo rakennettu?

Väestöennuste

Yleiskaavaehdotuksen aluevaraukset mahdollistavat väestönkasvun vähintään 860.000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Onko perusteltua valita pohjaksi nopean väestönkasvun vaihtoehto, kun Helsingissä asuvien syntyperäisten suomalaisten määrä ei vaikuta kovin paljon muuttuvan? Eikö tämä tarkoita sitä, että uudet alueet ovat vaarassa muuttua maahanmuuttajalähiöiksi? Eikö tämä puolestaan tarkoita sitä, että heidän kotoutumisensa Suomeen vaikeutuu? Olemme vaarassa luoda segregoituneita alueita, mikä johtaa vähintäänkin pitkäaikaisiin ongelmiin.

Olemassa olevan kaupunkikulttuurin tuhoaminen

Ylimitoitettu väestökasvu luo paineita sille, että menetämme paljon arvokasta. Sitä mitä meillä jo nyt on. Onko tarpeellista vaurioittaa Keskuspuistoa, luopua Malmin lentoasemasta ja Vartiosaaren luonnosta tai vaarantaa Tuomarinkartanon ratsastustallien ja vinttikoirakeskuksen toimintaa? Eikö olisi mahdollista löytää ratkaisua, jossa jopa varautuminen nopeaan väestönkasvuun olisi toteutettavissa siten, että em. kohteet voitaisiin säästää?

Käsittelyssä oleva ehdotus

Nyt käsittelyssä olevaa esitystä ei mielestämme ole toteutettu siten, että olisi parhaalla mahdollisella tavalla sovitettu yhteen tehokas joukkoliikenne, asuntorakentaminen ja Helsingin olemassa olevat vahvuudet.

Käsittely

Yleiskaavaehdotuksen käsittelyssä yksi keskeinen kysymys on Keskuspuiston kohtalo. Tänään on mielenkiintoinen ilta. Pienempien valtuustoryhmien varsin yksituumainen halu säilyttää Keskuspuisto on johtanut siihen, että pallo on syötetty isojen ryhmien eteen ja avoin maali on edessä. Tänään millä tahansa kolmesta isoimmasta puolueesta on mahdollisuus ampua voittomaali Keskuspuistolle.

Näyttää siltä, että pienempien ryhmien laaja yhteisymmärrys on ainakin Vihreille synnyttänyt painetta puolustaa Keskuspuistoa. Tässä tilanteessa kaupunginhallitus Lasse Männistön ehdotuksesta kuorrutti päätöstään vihreillä mausteilla. Jalkapallotermein vaikutelmaksi jäi se, että Kokoomus oli valmis maalin estämiseksi ampumaan pallon tolppaan, jotta Vihreät eivät Keskuspuistolle voittomaalia ampuisi.

Kun huomaa, miten budjettineuvotteluista Keskuspuiston puolustajat on pudotettu pois, siitä voi asioita ymmärtävä päätellä, miten vastentahtoisesti vihreä kuorrutus yleiskaavaan on syntynyt ja minkä verran siihen voi luottaa.

Vaihtoehto

KD:n valtuustoryhmän mielestä tulisi pyrkiä yleiskaavaan, jossa olisi mahdollisimman paljon voittajia. Me tahdomme, että Helsinki tutkii huolellisesti erityisesti Helsinki Quick Step –suunnitelman ja sen sisältämät mahdollisuudet monille tärkeiden kohteiden kuten Keskuspuiston, Malmin lentoaseman, Vartiosaaren sekä Tuomarinkartanon ratsastustallien ja vinttikoirakeskuksen pelastamiseksi.

Tämän johdosta teen seuraavan palautusehdotuksen:

Helsingin yleiskaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että varaudutaan väestöennusteen perusvaihtoehdon mukaiseen väestönkasvuun. Samalla tulee huolellisesti tutkia Helsinki Quick Step –ehdotuksen toteutettavuus sekä mahdollisuudet Keskuspuiston, Malmin lentoaseman toiminnan, Vartiosaaren sekä Tuomarinkartanon ratsastustallien ja vinttikoirakeskuksen toimintamallisuuksien turvaamiseen.