Länsimetron kustannukset kuriin ja tiedotus avoimemmaksi

Kaupunginvaltuusto käsitteli Länsimetron rakennuskustannuksia ja Länsimetro -prosessiin liittyvää avoimuuden puutetta ja huonoa johtamista. Käytin kokouksessa yhden puheenvuoron ja yhden vastauspuheenvuoron.

Puheenvuoron käytin tilanteessa, jossa jotkut olivat sitä mieltä, ettemme voi edellyttää avoimuuden lisäämistä jostakin syystä. Syinä saattoi olla se, että emme ole Länsi-metron hallitus, emme enemmistöomistaja, emmekä Helsingin konsernijaosto.

11

Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan

ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen

korottaminen Helsingin osalta
– 14.12.2016 Mika Ebeling

Arvoisa puheenjohtaja,

valtuutettu Hakanen on kiinnittänyt huomiomme tärkeisiin asioihin ja pidän tärkeänä, että emme itse estä omaa asioihin puuttumistamme tarpeettomasti.

Epäilen, että matkan varrella on useassa eri elimessä saattanut olla samanlainen halu vaikuttaa kuin täällä salissa, mutta sitten on voittanut jonkinlainen itsesensuuri. Moni olisi halunnut vaikuttaa, mutta lopulta on päätetty, että emmehän me voi.

Muistuttaisin erään tunnetun henkilön sanoista: ”Yes, we can!”

Kannatan valtuutettu Hakasen vastaehdotusta.

 

Käytin seuraavan vastauspuheenvuoron tilanteessa, jossa edelleen oli vaara, että Helsingin tahto avoimuuden lisäämiseksi ilmaistaisiin vain pontena.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Kyllä maksavan vähemmistöosakkaan painokas mielipide oletettavasti vaikuttaa. Mutta jos vähemmistöosakas kuiskaa mielipiteensä, se tuskin vaikuttaa kovinkaan paljon.

Mielestäni tähän asiaan on syytä puuttua painokkaasti. Siksi valtuutettu Hakasen esitys on paras tie.

 

Lopulta voitimme äänestykset ja päätöstä täydennettiin seuraavasti: ”Samalla Helsinki edellyttää Länsimetro Oy:n hallituksen päätösasiakirjojen olevan tästä alkaen julkisia (siltä osin kuin lainsäädäntö ei sitä nimenomaisesti kiellä) ja että valtuustolle tuodaan tammikuun loppuun mennessä selvitys toimista, joihin hankkeen kustannusten ja aikataulujen varmistamiseksi on ryhdytty.”