Kaupunginvaltuusto käsitteli kysymykseni opetusvirastossa tapahtuneesta rikosepäilystä

Opetusvirastossa on paljastanut vakava rikosepäily. Tein tähän liittyen kyselytunnille kysymyksen, joka otettiin käsiteltäväksi. Kysymykseni alla:

3

Kyselytunti

3.1. Vt Mika Ebeling – virka-aseman väärinkäytön vaikutuksen ja väärinkäytösten ehkäiseminen jatkossa

 Julkisuudessa on kerrottu, että Helsingin opetusviraston työntekijä on vangittu epäiltynä törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hänen epäillään saaneen useiden miljoonien taloudellisen hyödyn toiminnastaan. Rikosepäilyt ajoittuvat vuosiin 2006-2016.

Jos epäilyt ovat tosia, niin toiminta on saanut jatkua 10 vuoden ajan.

Epäilty on tehnyt päätöksiä muun muassa koulujen tabletti- ja tietokonehankinnoista. 

Kysyn tämän johdosta,

  1. Miten epäillyn toiminta on vaikuttanut koulujen käytössä olevaan tabletti- ja tietokonekantaan?
  1. Mihin toimiin Helsingin kaupunginhallitus ja johtavat virkamiehet ovat ryhtyneet, jotta tämä tapaus otettaisiin riittävän vakavasti ja jotta tulevaisuudessa vastaavalta vältyttäisiin?

Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen vastasi seikkaperäisesti. Erityisesti minua ilahdutti se, miten koulut tietävät mitä koneita niille on tilattu ja kuittaavat saamansa koneet. Kun tietokonehankinnat sidotaan tälla tavoin niitä tarvitseviin kouluihin, välistävetäminen vaikeutuu suuresti.

Kysymyksen esittäjällä on oikeus ensimmäiseen puheenvuoroon vastauksen jälkeen. Koska apulaiskaupunginjohtaja Viljasen vastaus oli hyvä, totesin seuraavasti:

Arvoisa puheenjohtaja,

Haluan kiittää apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasta seikkaperäisestä vastauksesta. Vastaus antoi vaikutelman, että tehdyt toimenpiteet ovat asianmukaisia ja asiaan on puututtu vakavasti.

Jatkakaa samaan malliin asioiden korjaamisessa.