Valtuusto suhtautui myötämielisesti aloitteeseeni kompastuskivi -muistomerkistä natseille luovutettujen juutalaisten muistamiseksi

Tein viime kesäkuussa aloitteen, että Helsingin kaupunki kunnioittaisi Suomen toisen maailmansodan aikana natseille luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistoa Gunter Demningin teoksen ”Stolpersteine” (kompastuskivi) -teoksen kaltaisella tavalla.

Kaupunginvaltuusto suhtautui hankkeeseen positiivisesti, mutta toimijaksi kaivataan yksityistä tahoa.

Toivottavasti tällainen taho löytyy. Otan ajatuksia vastaan.

Alla pitämäni puheenvuoro.

10

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovutettujen kahdeksan

juutalaisen muistamisesta

– 22.2.2017 Mika Ebeling, KD

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

kiitän kaupunginhallitusta saamastani vastauksesta. Ehdottamani kompastuskivi –muistomerkin erityinen vahvuus on siinä, että se tuo muistomerkin arkeen, sinne missä nämä ihmiset aikanaan elivät Helsingissä.

On tärkeää, että me arjen keskellä muistamme edes pienellä tavalla myös historiamme surullisia lukuja. Tämä saattaa nimittäin vaikuttaa tulevaisuuteen siten, että jatkossa teemme enemmän inhimillisiä päätöksiä myös paineenalaisina.

Olisin toivonut, että kaupunki itse olisi hankkeen toteuttanut, mutta hyväksyn ajatuksen, että hanke toteutetaan pääasiassa yksityisin varoin esim. kansalaiskeräyksen rahoituksella.

Yleisten töiden lautakunta totesi pitävänsä aloitetta kannatettavana

ja katsoi, että kaupungin osallistuminen aloitteessa mainittuun

kansainväliseen kunnianosoitukseen on tärkeää. Myös minä pidän tätä tärkeänä, kun hanke aikanaan lähtee toden teolla etenemään.