Omistajaohjausta parannetaan – kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponteni

Tänään kaupunginvaltuusto käsitteli mm. Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista. Budjetti ei taaskaan ole pitänyt. Koska näytti siltä, että asiaan ei puututa sen vaatimalla tavalla, käytin seuraavan puheenvuoron ja tein asiaan liittyvän toivomusponsiesityksen. Käsittelyn kuluessa valtuusto hyväksyi toivomusponteni äänin 77-0 (7 tyhjää, 1 poissa).

5

Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan

korottaminen

– 1.3.2017 Mika Ebeling, KD

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Kulosaaren metrosillan peruskorjaus on epäilemättä tarpeellinen. Tässä esityksessä kuitenkin kiusaa kaksi asiaa.

  1. Ensiksikin: Olen nähnyt tämän tapahtuvan ennenkin. Ja sitä ennen. Ja sitä ennen.
  2. Toiseksi: Kaupunginhallitus osoittaa löperöä omistajaohjausta, kun se tyytyy toteamaan, että se kehottaa Liikennelaitos –liikelaitosta kehittämään investointihankkeiden suunnittelua ja ohjausta. Emmekö me ole nähneet tätä jo aiemmin?

Ja emmekö ole nähneet sitä jo liiankin paljon?

Kuinka moni täällä salissa uskoo, että asia tulee tällä kaupunginhallituksen kehotuksella kuntoon? Pyydän, että jos täältä salista löytyy sellaista valtuutettua, joka tämän uskoo, niin hän nostaisi kätensä ylös.

Yksi löytyi, mutta ei siis juuri ketään.

Mutta arvoisa valtuusto ja arvoisat kaupunginhallituksen jäsenet: tämä ei ole vastuunkantoa. Tämä on vastuunvälttelyä. Jos me puutumme vakavaan ongelmaan tavalla, jonka emme itsekään usko ratkaisevan ongelmaa.

Kun kädessämme on vakava ongelma, emme saa tyytyä hurskastelevaan lausahdukseen, vaan meidän tulee tehdä voitavamme, jotta asiat tulisivat kuntoon.

Siksi en pidä oikeana, että täytäntöönpanon yhteydessä kaupunginhallitus vain kehottaisi parantamaan toimintaa, vaan kyllä tähän tarvitaan jotakin konkretiaa.

Mielestäni on tärkeää, että kaupunginhallitus edellyttää saavansa Liikennelaitos –liikelaitokselta selvityksen, miten HKL parantaa toimintaansa tämän johdosta.

Tämän johdosta esitän hyväksyttäväksi seuraavaa toivomuspontta:

Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus edellyttää Liikennelaitos –liikelaitokselta selvitystä niistä konreettisista toimista, joihin Liikennelaitos –liikelaitos ryhtyy, jotta hankkeet voidaan jatkossa toteuttaa hyväksytyn enimmäishinnan puitteissa.

Kiitos.