Palveluiden toimivuus on markkinavapautta tärkeämpää

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli pitkään lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaali- ja terveydenhuollon vallinnanvapauslainsäädäntöä. Käytin keskustelussa lyhyen puheenvuoron.

3

Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle

hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja

terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisin asia on se, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut. Nyt edessämme on niin suuri muutos, että erityistä huomiota tulee kiinnittää uuden järjestelmän pystyyn saamiseen. Samalla on pidettävä huolta, ettei siirtymäkautena ihmisten palvelujen saatavuus ja taso vaarannu.

Siksi siirtymäkauden ajaksi tulee varata riittävät taloudelliset lisäresurssit, jotta käytettävissä on riittävästi resursseja mahdollisten ongelmien ilmetessä.

Uudistuksen aikana on olennaista saada uusi järjestelmä mahdollisimman nopeasti toimimaan hyvin. Mielestäni valinnanvapauden kanssa olisi viisasta odottaa siihen asti, että uusi järjestelmä on ensin saatu toimimaan.

Ymmärrän, että tämä voi terveyspalveluyritysten kannalta olla epätoivottavaa, koska julkisen terveydenhuollon ollessa vaikeassa muutostilassa, voi olla helpointa vallata markkinoita. Pidän kuitenkin julkista terveydenhuoltoa arvossa ja ihmisten hoitamista markkinavapautta tärkeämpänä.