Kysyin pormestari Vapaavuorelta toimia Tasa-arvotoimikunnan ihmisoikeuksia riistävän toiminnan pysäyttämiseksi

Jätin kaupunginvaltuuston kyselytunnille seuraavan kysymyksen:

”Yhdenvertaisuuslain 8§:n mukaan ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Edelleen yhdenvertaisuuslain 10§:n mukaan ” Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.”

Helsingin Tasa-arvotoimikunta oli kutsunut minut 19.3. paneeliin eduskuntavaaliehdokkaille. 22.2. lähettämässään viestissä toimikunnan puheenjohtaja Alviina Alametsä ilmoitti toimikunnan peruvan kutsuni eduskuntavaalipaneeliin, koska olin jättänyt heidän tahtonsa vastaisen eriävän mielipiteen.

Tasa-arvotoimikunta on siis riistämässä sanan- ja uskonnonvapautta koskevia ihmisoikeuksiani ja selvästi syrjii minua ja kohtelee minua henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta.

Tämän johdosta kysyn: 1. Mitä pormestari Jan Vapaavuori aikoo tehdä lopettaakseen tasa-arvotoimikunnan ihmisoikeuksiani riistävän toiminnan? 2. Miten pormestari Jan Vapaavuori pitää huolta, että ihmisoikeuksiani polkevaa tasa-arvotoimikunnan suunnittelemaa paneelia ei järjestetä?

(lihavointi lisätty artikkeliin)

Valtuuston puheenjohtajisto valitsee tiistaina 12.3. kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3. käsiteltävät asiat. Puheenjohtajiston (Otso Kivekäs Vihr., Harry Bogomoloff Kok ja Pentti Arajärvi SDP) valinta tulee kertomaan siitä, miten tärkeänä puheenjohtajisto pitää ihmisoikeuksien kunnioittamista Helsingissä.