Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmät: Tasa-arvotoimikunta on toiminut arvottomasti.

TIEDOTE 13.3.2019

JULKAISUVAPAA

Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmät: Tasa-arvotoimikunta on toiminut arvottomasti.

Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmät ovat esittäneet pormestari Jan Vapaavuorelle pyynnön ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin koskien tasa-arvotoimikunnan ja sen puheenjohtajan asiatonta toimintaa.

Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta oli kutsunut kaupunginvaltuutettu Mika Ebelingin 19.3.2019 järjestettävään tasa-arvopaneeliin eduskuntavaaliehdokkaille. Toimikunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä ilmoitti kuitenkin Ebelingille toimikunnan peruvan kutsunsa, koska Ebeling oli jättänyt toimikunnan tahdon vastaisen eriävän mielipiteen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 18.12.2018.

Toiminta rikkoo räikeästi yhdenvertaisuuslakia. Yhdenvertaisuuslain 8§ nimenomaan kieltää syrjinnän mm. uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai poliittisen toiminnan perusteella.

Edelleen yhdenvertaisuuslain 10§ toteaa syrjinnän olevan välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu,kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.

Helsingin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Alametsän toiminta rikkoo räikeästi lain ja tasa-arvotoimikunnan toiminnan henkeä ja tavoitteita.

Tämän johdosta Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten valtuustoryhmät edellyttävät, että pormestari puuttuu tilanteeseen välittömästi siten, että Helsingin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan arvoton toiminta tässä asiassa loppuu ja jotta toimikunnan tasa-arvopaneelia ei toteuteta syrjivässä muodossa. Suomessa on edelleen mielipiteenvapaus.

 

Lisätietoja:

Mika Raatikainen
Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 0505121372

Mika Ebeling
Helsingin Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 0503573824