SANAN- JA USKONNONVAPAUDEN PUOLESTA! – tiedote ja puhereferaatti

Avasin Eduskuntavaalikampanjani ti 26.2. Vaalikampanjani ykkösteema on ”Sanan- ja uskonnonvapauden” puolesta. Valitsin teeman, koska havahduin siihen, miten Suomalaista sanan- ja uskonnonvapautta yritetään tukahduttaa. Aki Ruotsala, Tapio Puolimatka, Aito avioliitto – sananvapauden rajoittamisen uhrit ovat monet.

Tilannearvioni on seuraava. On kaksi ryhmää, joiden sananvapautta erityisesti kavennetaan. Nämä ryhmät ovat: konservatiiviset kristityt ja Suomen rajoja puolustavat kansallismieliset. On varsin monia, jotka kuuluvat näihin molempiin ryhmiin.

Ongelman suuruus hahmottuu meille, kun katsomme kehitystä muissa ns. länsimaissa. USA:ssa erityisesti Massachusettsin osavaltiossa Seta-henkiset aktivistit ovat häirinneet merkittävästi kirkkojenkin toimintaa eikä poliisi aina puutu edes hengellisen tilaisuuden tarkoitukselliseen häirintään. Englannissa eräs kristitty matematiikan opettaja kehaisi tyttöryhmää hyvin suoritetusta matematiikan tehtävästä sanoen: ”Well done girls”. Tuolloin yksi tyttö, joka oli mielestään poika, veti pultit sillä seurauksella, että kristitty matematiikan opettaja pidätettiin opetustehtävistä!

Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja pienen tauon jälkeen taas Suomessakin eri tavoin maahanmuutosta ja globalismista ajattelevia puolueita eristetään ja kohdellaan rasisteina.

Meidän on syytä ymmärtää, että pahat voimat tekevät aktiivisesti työtään. Meidän on myös syytä ymmärtää, että jos me emme ryhdy aktiivisesti puolustamaan oikeuksiamme, vaan vältämme kohtaamista sanan- ja uskonnonvapauden vihollisten kanssa, niin sanan- ja uskonnonvapaus kuihtuu Suomessa päivä päivältä, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta.

Natsi-Saksan synty on meille varoittava esimerkki. Joku viisas on sanonut jotenkin tähän tapaan: ”Pahuus ei päässyt valtaan oman pahuutensa tähden, vaan hyvien ihmisten vaikenemisen tähden.”

Suomen tilanne on erittäin vakava nähdäkseni kahdesta syystä. Ensiksikin tolkun ihmiset ovat heikosti järjestäytyneitä. Toinen syy on se, että suurin osa tolkun ihmisistä on tähän asti äänestänyt niitä puolueita, jotka nyt ovat alistuneet ns. Seta-normatiivisuuteen. Minusta näyttää siltä, että perinteisistä eduskuntapuolueista kaikki muut paitsi Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset ovat alistuneet. Muista puolueista löytyy yksittäisiä vaikuttajia, jotka eivät uutta syrjintäperustetta hyväksy, mutta puolueina ne eivät enää puolusta kaikkien suomalaisten yhdenvertaista sanan- ja uskonnonvapautta.

Tilanne on vakava, mutta se ei ole toivoton. Meidän suuri mahdollisuutemme on siinä, että luultavasti suurin osa suomalaisista kannattaa ns. vapaata yhteiskuntaa, jossa mielipiteen, sanan- ja uskonnonvapaus kukoistavat.

Arvoisat helsinkiläinen,

olen toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna 22 vuotta. Näiden vuosien aikana olen poliittisen kokemuksen lisäksi saanut kokea myös monenlaista vastustusta. Joskus olen kokenut, miten vihamielisestä lehtikirjoituksesta on löytynyt vain tilkkeeksi totta. Eihän se mukavaa ole ollut, mutta se on karaissut.

Tässä vakavassa tilanteessa, jossa perinteinen länsimainen sanan- ja uskonnonvapaus ovat vakavasti uhattuina, koen velvollisuudekseni, jos siihen minulle valtakirjan suotte, puolustaa vapauttamme eduskunnassa. Olen valmis ottamaan vastaan sanan- ja uskonnonvapauden vastustajien iskut eduskunnassa, jotta Te saisitte elää vapaina omassa arjessanne ilman painostusta, ilman sensuuria ja ilman syrjintää.

Pyydän apuanne. Te ratkaisette Suomen suunnan. Te ratkaisette, valitaanko Helsingistä kansanedustajaa, joka puolustaa voimallisesti sanan- ja uskonnonvapautta. Pyydän Teitä aktiivisesti viemään sanaa kaikille niille ihmisille, joita pidätte tolkullisina – siis sellaisina, jotka haluavat elää vapaina suomalaisina ja haluavat tämän vapauden toisillekin suoda.

Olkoon sananvapaus jokamiehenoikeuden kaltainen itsestään selvä perusoikeus! Olkoon Suomi maa, jossa aidosti kunnioitetaan jokaisen ihmisen oikeutta ajatella vapaasti ja ilmaista mielipiteensä yksityisesti tai julkisesti ilman painostusta. Olkoon Suomi maa, jossa saamme vapaasti tunnustaa uskoamme, niin kuin oikeaksi ymmärrämme.

Siunatkoon Jumala Suomea ja varjelkoon vapauttamme!