IPCC:n ilmastomallin selvin ongelma on auringon vaikutuksen laskeminen vakioksi

Helsingin kaupunginvaltuuston puolivälin seminaarissa tarkasteltiin johtamisjärjestelmän muutosten onnistumista ja kaupungin strategiaa. KD:n ryhmäpuheenvuorossa totesin johtamisjärjestelmän uudistamisen onnistuneen kohtuullisen hyvin. Työntekijöiden jaksaminen on kuitenkin haaste, johon tulee puuttua.

Korostin, että toiminnan tehokkuus ei saa tarkoittaa esim. vanhusten huonoa hoitoa. Tehokkuuden tulee palvella ihmisiä.. Yhteiskunnan vastuuta lisää perhesuhteiden heikentyminen. Siksi yhteiskunnan onkin syytä toimia tavalla, joka edistää perheyhteyksiä.

Korostin myös sisäilmaongelmien määrätietoista hoitamista. Samoin kasvavassakin kaupungissa tulee säilyttää riittävät virkistysalueet. Terveydelle haitallisia päästöjä on edelleen saatava  vähennettyä.

Ilmastonmuutoksesta totesin seuraavaa:

”Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset vaikuttavat laajasti politiikkaamme ja varojemme käyttöön. Olisi hyvä, jos päätöksenteossa ilmastonmuutoksen vastaisille toimenpiteille annettaisiin selkeä hintalappu. Että päätöksistä kävisi ilmi, paljonko kustannuksista aiheutuu ilmastonmuutoksen vastustamisesta.

IPCC:n ilmastomallien heikkous on auringon vakioiminen. Kun lähes kaikki maapallon ilmakehän energia on peräisin auringosta ja me tiedämme, että auringon aktiivisuus ei ole vakio, niin auringon vaikutuksen laskeminen vakioksi sisältää mahdollisuuden erittäin suuriin virhelaskelmiin.

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että IPCC:n lämpötilaennusteet eivät ole toteutuneet, vaan toteutuma on jäänyt alimmankin skenaarion alarajan alapuolelle.

On tärkeää, että politiikka ei ohjaa tiedettä, vaan vapaa tiede ohjaa politiikkaa. Ilmasto- ja aurinkotutkimuksen etenemistä on seurattava.”